Hanssons Hus Stipendium

Ekonomiskt stöd för ungdomsverksamhet

Tillsammans skapar vi engagemang och hållbar utveckling utan hinder av ekonomi. Vi riktar oss till Ulricehamn med omnejd.

Ansökningar tas emot och hanteras löpande. Du ansöker om ekonomiskt stöd i vårt formulär nedan. Ansökan med bilagor ska vara oss tillhanda endast denna väg. Ni sparar tid om ni har allt material redo när ni gör er ansökan. Ha följande redo:

 • – Projektets namn
 • – Beskriv projektets syfte, målsättningar och önskade resultat
 • – Målgrupp och antal deltagare
 • – Budget inklusive uppgift om egeninsats
 • – Vilket belopp som söks från stiftelsen
 • – Vilka andra bidragsgivare som finns, vad som har sökts och beviljats från dessa.
  Det går bra att bifoga en fil i pdf-format.

För att beviljas ekonomiskt stöd från stiftelsen krävs dessutom:

Att den ansökande organisationen är demokratiskt uppbyggd, vilket bland annat innebär att medlemmarna ytterst har makten att utse organisationens ledning och besluta om organisationens verksamhet och ekonomi. Därtill krävs att organisationen verkar inom ramarna för de internationella konventionerna om de mänskliga rättigheterna.

Att det finns en egeninsats i förhållande till det sökta beloppet – det kan röra sig om egna medel eller andra satsade resurser såsom lön eller ideellt arbete.

Att medfinansiärer eller andra ansökta medel för projektet redovisas i ansökan.

Att mål och syfte samt önskade resultat med projektet anges i ansökan.

Att ansökan inte avser kostnader för reguljär löpande verksamhet exempelvis årsmöte, återkommande läger eller motsvarande.

Att en majoritet av de unga som projektet avser är under 30 år.

Att ansökan inte omfattar kostnader för flygresor, om inte särskilda skäl föreligger.

Att projektet genomförs huvudsakligen genom ideellt arbete. Stöd till lönekostnader ges därför endast i undantagsfall och då det är särskilt motiverat.

Att projektet pågår under maximalt tre år. Ansökan måste dock ske för ett år i taget.

Att du på begäran skall kunna uppvisa bevis för undertecknande persons firmateckningsrätt.

Om du har fler frågor
Har du frågor som rör er ansökans innehåll, det digitala ansökningssystemet eller problem med ansökan är du välkommen att kontakta hanssons hus via kontaktformuläret i menyn till vänster.

Vad händer sen?
Samtliga som har ansökt meddelas inom tre månader av ansökan om de tilldelats ekonomiskt stöd eller inte. Om ansökan beviljas rekvirerar organisationen via telefon eller epost och därefter utbetalas stödet till organisationens konto.

Tidpunkt för redovisning
Om organisationen beviljas stöd är den skyldig att redovisa det ekonomiska stödet senast sex månader efter projektet avslutas via blanketten som erhålls i samband med beviljat stöd.

Om projektet löper under mer än ett år ska redovisning däremot ske senast sex månader efter utgången av respektive kalenderår. Under alla förhållanden lämnas däremot redovisningen senast 18 månader efter att utbetalningen skedde.

Redovisning för tidigare beviljat stöd måste ha inkommit om ni ska ha möjlighet att få ytterligare stöd. Underlåtenhet att redovisa, helt eller delvis, medför återbetalningsskyldighet i motsvarande mån. Vi äger också rätt att begära att bidraget återbetalats om det använts för annat ändamål än godkänt eller om ansökan om bidrag – eller ingiven redovisning – innehållit felaktiga eller missvisande uppgifter.

  Organisationsnamn:

  Kontaktperson:

  Telefonnummer:

  E-post:

  Hemsida eller sociala medier:

  Verksamhetstyp och projektnamn:

  Syfte, mål eller resultat med projektet:

  Målgrupp och antal deltagare:

  Total budget inklusive egeninsats, vad som önskas från stipendie:

  Övriga bidragsgivare:

  Bifoga filer vid behov:

  Godkänner GDPR

  Års- & Hållbarhetsrapport 2023
  Vi ser tillbaka på ännu ett annorlunda år där vi som bolag trots en orolig omvärld och en skakig marknad kunnat fortsätta vår tillväxtresa. Vi är ett starkt team med stort engagemang vilket resulterar i en väldigt positiv framtidstro.
  Läs mer

  VÅRA PROJEKT

  2024
  2014

  Antal enheter i produktion 1545st
  Färdigställda enheter 1829st

  2024 Systemkameran Stockholm
  2024 Eslöv Terasser Etapp 2 Skåne
  2024 Diabilden Stockholm
  2024 Fotoblixten Stockholm
  2024 Gamla Landsvägen Stockholm
  2024 Gårdsten Hus 4-6 Göteborg
  2022 Lilla Dimun Stockholm
  2022 Kista Äng Stockholm
  2022 Tallbohov Järfälla
  2022 Kv. Australien Ulricehamn
  2022 Eslövs Terasser Etapp 1 Skåne
  2022 Krämaren Ulricehamn
  2021 Najaden Västerås
  2021 Origo Järfälla
  2021 Väppeby 1 Uppsala
  2021 Jordbro Västra Haninge
  2021 Jordbro Östra Haninge
  2022 Alvan 2 Enköping
  2022 Lärkan Strängnäs
  2021 Fruängen 2 Enköping
  2023 Domherren 3 Ulricehamn
  2023 H2 Warehouse Ulricehamn
  2021 Björkvallen Uppsala
  2020 Nya Gatan Nacka
  2023 Domherren 2 Ulricehamn
  2023 Domherren 1 Ulricehamn
  2021 Kung Oskar Kv. A Lund
  2021 Norra Hamnen Enköping
  2020 Solkvarteret Malmö
  2020 Kv. Myntet Göteborg
  2020 Fruängen Enköping
  2019 Drabanten Upplands Väsby
  2020 Rudbeckia Uppsala
  2019 ÖSB2 Uppsala
  2018 Kung Oskar Kv. B Lund
  2019 Florahuset Midsommarkransen
  2018 Barkarby SIX Järfälla
  2019 Bikarbonatet Hökarängen
  2019 Apelvägen Älta
  2020 Björnvägen Älta
  2019 Flatås Alléer Göteborg
  2019 Cykelkungen Uppsala
  2018 BRF Önneredsbodarna Göteborg
  2018 Älvan Enköping
  2017 Tryffelvägen Uppsala
  2016 Kv Neptun Västerås
  2018 Dragonvägen Upplands Väsby
  2018 Kyrkoheden Enköping
  2016 Stiba HK Borås
  2016 Hotell Lassalyckan Ulricehamn
  2016 BRF Skeppsträdgården Etapp 2 Malmö
  2015 BRF Skeppsträdgården Etapp 1 Malmö
  2015 Rudbecks Hus Sollentuna
  Visa fler
  Translate »