testar123https://www.h2entreprenad.se

Bjälklag – Filigran

Viktig information

  • Syftet med erfarenhetsåterföringar är väcka tankar och idéer kring arbetsmoment. Projektgruppen ansvar att tolka innehållet på Kuba för att säkerställa arbeten i varje situation uppfyller kraven i senaste gällande lagar, förordningar, kontraktskrivelser och föreskrifter(AMA, BBR, PBL och AFS).
  • Vi har valt att inte skriva gällande krav på Kuba, från tex (AMA, BBR, PBL och AFS). Anledningen är att projektet byggs utifrån olika versioner av tex BBR, vilket då leder till felaktig information.


Montage filigranbjälklag på projekt Flatås Alléer i Göteborg.

Lyssna på när Eric & Jeppe ”snöt ur” Hylanders erfarenheter kring filigran.

Avtal

H2 anpassar och utvärderar projektspecifika avtal. Vanligtvis är det våra operativa chefer som handlar upp stommen och stämmer av kapacitet hos olika leverantörer som gynnar H2 i sin helhet samt produktionen.

Exempel på gränsdragning mellan stomleverantör & H2:

Projektet Kung Oskar Kv A i Lund har följande uppdelning:

Inhus (Stomleverantör) levererar & monterar betongväggar, balkonger & trappor. Inhus lägger ut armering & gjuter planerna.

H2 (Filigranleverantör) har handlat upp Thomas Betong som leverantör utav filigranbjälklag. H2 tillhanda armering & färsk betong till Inhus.

Projektering

När stomprojektör har ritat klart väggarna kopplar man in projektör för filigran.
Exempel på Ritningsförteckning
Exempel på Allmänna föreskrifter Armering

1. Armeringsritning
2. Montageplan
3. Bockryggplan

Exempel Arbetsordning

1. Montage ytterväggar/innerväggar
2. Montage bockryggar/stämpning
3. Montage Filigran (plattbärlag)
4. Utsättare (Utsättning balkonger, insida badrum, VS-punkter, Vägg för elcentral)
4. Installationer (Vent, EL, Vs)
5. Gjutning färsk betong

 

Parallella arbeten, Effektivt eller Risk?

Parallellt stommontage är vanligtvis fördelaktigt så inte stomme står still när man utför installationer och gjuter färsk betong på plattbärlagen. Detta förutsätter såklart att man har flera huskroppar inom projektet. 

Undvik att starta med fönstermontage när det står bockryggar överallt i lägenheterna och tar plats. Stäm av avlastningsplanen och säkerheten kring att starta arbeten.

Avlastning & Stämpning

Avlastning och stämpning kräver kunskap och vanligtvis ansvarar stommontage för detta arbete och håller reda på hållfastighetstillväxten. Ingjutna mätpuckar är en metodik att hålla koll på detta.

Mer förståelde kring  Säkerhetsstämpning och avlastning hittar ni här

Arbetstempo & UE Kommunikation

Vent & EL startar från ett håll, medan VS startar från det andra hållet och jobbar sig in mot mitten.  Identifiera arbetstempot och säkerställ hur flödet blir på just ert projekt. Detta är ett exempel från Projekt Kung Oskar Kv A och utifrån deras förutsättningar nedan:

Vent = Klarade att färdigställa 4st lgh/dag.
EL = Klarade att färdigställa 2 lgh/dag.
VS =Klarade att färdigställa 1,5st lgh/dag.

Ström & Vatten

Byggbelysning, Tips & Tricks hur man effektivt får en trevlig belysning & tillgång till eluttag till lägenheterna genom LED-Globen.

Vatten, vanlig vattenslang (13mm) brukar vanligtvis räcka, dras upp genom trapphuset.

Avfall, avfallet som blir vanligtvis är armeringsklipp och plyfa från form.

Material & Avfall

Kran lyfter upp material till UE, UE paketerar ihop och ansvarar att allt som krävs ingår i deras lyftplan som presenteras. Avfallet/Spill som bildas vid installationerna samlas dagligen upp efter varje dag och lyfts sedan ner innan gjutning där UE sedan får gå till respektive kärl och sortera.

Leveranser & LGH-packat

Utgå från stommes montageplan & lyftplan(Fönster, Stål, Isolering & Gips ska vara lgh-packat) placering av material är viktigt för snickarnas framdrift inne i lägenheten.

Exempel Arbetsberedning & Kontroll

Exempel på arbetsberedning H2

Exempel på egenkontroll från UE

Checklista gällande säkerhet/syn för varje färdigställt våningsplan
– Inget skräp kvarlämnat från någon UE på våningsplanet
– Inga skador på kanaler/rör
– Inget avfall kvarlämnat på marken efter nedlyft avfall.

Gjutning – Tips & Tricks

1. Mattläggning och filigran, se över om det ska flytas och hänsyn till torktider.
2. Badrum, sänk 30mm vid gjutning, sen körde vi Purus Sage (justerbar golvbrunn, utan förhöjningsring, inställning sker med skruvar, mellan 0-15mm, efter gjutning justerar VS brunnarna) (små badrum, sänk till 27-28mm), så sparar vi flytspackling.

Säkerhet, Arbetsmiljö & Ergonomi

– Montage filigran med fallsele
– Combisafe montage direkt efter Filigranmontage

– Cembritskiva, plyfa & stämp vid schaktöppningar

  •  
Translate »