testar123https://www.h2entreprenad.se

Startmötesprotokoll

Protokoll för startmöte (UE)

Under April 2022 har vi uppdaterat startmötesprotokollet med styrande rubriker och grafiskt utseende. Anledningen till uppdateringen är att göra det enklare för platsledningen att bedriva enhetliga startmöten för respektive UE utan att H2 minimum nivå äventyras på vad som ska genomarbetas. Återigen är detta startmötesprotokoll en vägledning och kräver både förberedelse och projektspecifik anpassning som vilket annat möte som helst.

 

 

Länk till mall: ”Projektnr-Startmöte-UE namn”

 

 

Protokoll för startmöte (Avfall)

I samband med den nya lagen som trädde i kraft första november 2020 har vi valt att ta fram ett specifikt statmötesprotokoll för avfallsleverantörer. För mer information kring avfall, läs mer på APD (Avfall)

 

Länk till mall: ”Projektnr-Startmöte-avfall”

 

För mer information kring avfall, läs mer på avsnittet APD (Avfall)

Translate »