testar123https://www.h2entreprenad.se

Kalkyl

Kalkyl i ett projekt.

Kalkyl i ett projekt arbetas fram utav vår VD som använder sig utav tidigare erfarenheter från färdigställda projekt samt hur dagens marknadspriser ser ut för olika material för att kunna presentera en slutkostnad vad det kostar att bygga till beställaren. Kalkylen baseras framförallt på återföring kring olika enhetspriser på våra arbetsmoment. Exempelvis, ”kostnad/lgh”, ”Kostnad/m2”, ”Kostnad/styck”.

 

Mall: ”H2_Kalkyl_Mall” (rev 2022-05-19)

 

 

Kalkylavstämningar

Varje månad tar vår ekonomi ut en rapport vad som har fakturerats för respektive projekt. Det ligger här,

Projektavstämningsrapporter

 

 

 

Translate »