testar123https://www.h2entreprenad.se

Introduktion projektledare

Vårt ansvar och möjligheter för projektet.

Kärnan i vår totala kvalitet är att leverera vad vi har lovat våra beställare och samtidigt hjälpa dom vid vägval och tekniska lösningar utifrån vår kunskap och erfarenhet. Allt vi lovat leverera framgår via kontraktets bilagor som du finner via Team folder, 04. Dokument och avtal beställare.

 

Läs igenom avtalet och även alla bilagor till dessa, skapa samtidigt anteckningar  inför kommande projektering i TEAMS.  Det kan vara att tänka på att ta in optionspriser vid upphandling för sånt som inte ingår i kontraktet ex. byggnadsdelar som ej specificerats eller om saker i beskrivningen som är daterade och måste presenteras och godkännas under projektering. Eller om det bara är konstruktionslösningar som kan justeras till endera parts fördel, då vill man lyfta och lösa detta under projekteringsskedet. Ett vanligt exempel är färgsättningar och materialval som kan frångå standarden i vårt avtal och våra ramavtal mot tillverkaren, ifall en färg går hand i hand i projektet kan det spilla ner på allt från plåtbleck till dörrar och fönster, det behöver inte vara en fråga om stora kostnader utan snarare enklare underhåll och bättre garantier och hållbarhet vid beprövade lösningar som kanske är närliggande estetiskt.

 

 

Avtalet innefattar inte bara bygglovet, förteckningar, myndighetsdokument, textförfattade beskrivningar, illustrationer, överenskommelser utan även ritningarna enligt datum och stämpel. Det är inte helt ovanligt att man beroende på utförare och princip skickar ut upphandling på dessa tidiga bygglovshandlingar så det är väldigt viktigt att man vid upphandlingar i tidigt skede säkerställer alla vad som skiljer handlingarna åt och att man framförallt ser till omgående att samtliga får gällande bygghandlingar så snart som dessa är framme och framförallt helst om möjligt för tydligheten som bilagor till avtal som vi skriver med våra underentreprenörer.

 

Så direkt efter avtalsskrivandet börjar vi arbeta rent planerings- och konstruktionsmässigt för att leverera allt och lite till för projektet. Men samtidigt så är det viktigt att vi även vet vad vi inte lovat att leverera. Vi ger förslag hur vi kan hjälpa vår partner att addera långsiktighet och kvalitet, det är viktigt oavsett om det är mot en tillkommande kostnad eller inte. Genom att arbeta med denna tydlighet undviker vi onödiga överraskningar i vår produktion.

 

 

Translate »