testar123https://www.h2entreprenad.se

Inköp

I vårt dagliga arbete händer det att vi behöver komplettera med inköp. Vi på Eftermarknad hanterar våra inköp själva, samtidigt är vår inköpsavdelning behjälpliga att plocka fram produktdata (artnr. etc) samt kontaktväg för inköpet.

 

  • Kommunikation sker mellan garanti@h2entreprenad.se och resp. leverantör/inköpare. Mejl märks med ärendenummer i ämnet.

 

 

Mål vid inköp för eftermarknad:

1. Effektiv kommunikation, dvs få mail fram och tillbaka innan inköp kan göras.

2. Bedöma om det är reklamation eller inköp, tydlighet.

3. Behöver vi hjälp utav inköpsavdelningen? Se ansvarig inköpare i BOON.

4. Erfarenhetsåterföring mellan eftermarknad, inköp & leverantörer.

 

Oavsett vid kontakt med inköpsavdelning eller vald leverantör behöver du identifiera vart materialet är beställt ifrån. Du kan hitta tidigare beställningar i projektet under ”Material” i interna projektmappen.

 

 

Checklista inför beställning

1. Orsak till varför inköpet ska göras:

2. Lägenhetsnummer inkl trapphus.

3. Foto på produkten.

4. Placering i lgh för produkten (ex. vilket badrum)

5. Färg, antal, längd/bredd.

6. Vart ska materialet skickas? Vem skall aviseras?

7. Stort paket som behöver avropas ett visst datum/klockslag?

 

Inköpsmall;

Länk till inköpsmall

 

 

Checklista vid Reklamation/Garanti till leverantör.

Bilda sig en uppfattning om hur vi kunnat välja material själva vid inköp. (Detta avgör vilket garantiansvar vi har)

1. Information om det är en reklamation/garanti?

2. Beskrivning av händelseförlopp.

3. Orderinformation från tidigare beställning.

 

 

Gränsdragning mellan Inköp & UE

Gränsdragning mellan Inköp och UE avgränsas tidigt i projekteringsstadiet mellan projektledare och inköp. Gränsdragningen hittar man i BOON under tidplan.

 

 

Erfarenhetsåterföring

1. Naturlig kanal genom de inköp vi hanterar.

2. När vi på eftermarknad observerar saker ute på våra projekt som kan bli ett problem framåt så skickar vi över informationen till inköp som för vidare till leverantör.

 

Translate »