testar123https://www.h2entreprenad.se

x Inköp

Mål kring våra inköp vid eftermarknad:

1. Effektiv kommunikation, dvs få mail fram och tillbaka innan inköp kan göras.

2. Förutsättningar och hantering vid garanti/reklamation till leverantör.

3. Bedöma om det är reklamation eller inköp, tydlighet.

4. Meddela rätt inköpare från början.

5. Erfarenhetsåterföring mellan eftermarknad & inköp.

 

 

Checklista för beställningar

1. Lägenhetsnummer inkl trapphus.

2. Foto på produkten

3. Placering i lgh för produkten (ex. vilket badrum)

4. Färg, antal, längd/bredd.

5. Orsak till varför inköpet ska göras.

6. Vart ska materialet skickas? Vem skall avviseras?

7. Stort paket som behöver avropas ett visst datum/klockslag?

 

 

Reklamtioner / Garantier

1. Information om det är en reklamation / garanti?

2. En relevant bedömning skall göras av eftermarknad

3. Beskrivning av händelse förlopp.

4. Bilda sig en uppfattning om hur vi kunnat välja material själva vid inköp. (Avgör garantiansvar)

 

Erfarenhetsåterföring

1. Naturlig kanal genom de inköp vi hanterar.

2. När vi på eftermarknad observerar saker ute på våra projekt som kan bli ett problem framåt så skickar vi över informationen till inköp som för vidare till leverantör.

 

Övrigt

1. Gränsdragning mellan inköp och UE för respektive projekt ansvarar inköpsavdelning för.

2. Återkommande möten kvartalsvis där vi sätmmer av hur det går för oss.

3. Kommunikation sker mellan garanti@h2entreprenad.se och resp. inköpare.

4. Mail märks med ärendenummer i ämnesraden.

Translate »