testar123https://www.h2entreprenad.se

06. Interna forum

Förbättringsforum 1 gång/vecka (fredagar kl 10:00-11:00)

Syfte: Samla och utveckla oss själva och vår organisation.

 

Hur?: Pågående punkter drivs separat med de stake holders som behövs för att driva aktuell förbättring. Prioritering av punkter som skall avslutas först görs gemensamt vid vår veckovisa avstämning.

 

Mål: Att gemensamt arbeta för att vi skall komma till avslut med våra möjliga förbättringspunkter.

 

 

Garantiavstämning 1 gång/vecka (torsdagar kl 08:00-09:00)

Syfte:  Att genom erfarenhetsöverföring internt hantera och hålla våra pågående projekt välmående.

 

Hur?: Inför varje möte ser man till att ha färsk information och status för de projekt man är ansvarig för. Behöver man hjälp i svårare frågor så förbereder man underlag inför varje möte eller beslutar om vad som behöver tas fram.

 

Mål: Att gemensamt jobba med våra utmaningar och hjälpas åt att hitta lösningar på problem. Sprida kunskap och kännedom av vilket/vilka projekt vi behöver lägga fokus på just nu.

 

 

Dumpventilen 1 gång/vecka

Syfte: Vi ventilerar vår vardag och nyttjar tillfället att lokalisera nästa förbättringsområde.

 

Hur?: Varvet runt, på en skala från 0-10 hur känner du dig och varför? Vad föreslår du som nästa förbättring? (5min / pers)

 

Mål: Att få lätta på trycket och gemensamt lokalisera nästa område att prioritera i våra förbättringsarbeten

Translate »