testar123https://www.h2entreprenad.se

x Interna forum

 

Garantiavstämning (Varje torsdag 08:00)

Lyfta saker där du har kört fast i projekten för att komma till nästa steg. Protokollförs utav eftermarknadschef

 

Dumpventilen (Varje måndag 14:00)

Saker som du behöver vädra, högt som lågt. Ej protokollfört.
Genomgång av kommande veckan.

 

 

 

Translate »