testar123https://www.h2entreprenad.se

Fakturering

Faktureringsuppgifter

Vid nya leverantörer och underentreprenörer utan formellt avtal skrivet finns det samlade uppgifter vad H2 har för kravställande vid fakturering mot oss som måste bifogas. Krav för fakturering står under AFD.624 i avtalsmallen och behöver ej bifogas med i formella avtalsskrivelser enligt mall..

Hur ser fakturahanteringen ut?

Rutin kring hur vår fakturahantering ser ut enligt nedan länk

Hur konterar jag en faktura?

Rutin kring hur vår fakturahantering ser ut

Hur hanterar jag en felaktig faktura?

Oavsett huruvida en faktura är för tidigt fakturerad eller med felaktigt innehåll så skall vi omgående skriftligt presentera vår bestridan, se nedan en information hur man går tillväga då.

Translate »