testar123https://www.h2entreprenad.se

05. Fakturor

Ascendo

Skriv kort om Ascendo, helheten, siffror, kostnader att hantera 1st faktura, våra största UEs etc..

Faktureringsuppgifter

Vid nya leverantörer och underentreprenörer utan formellt avtal skrivet finns det samlade uppgifter vad H2 har för kravställande vid fakturering mot oss som måste bifogas. Krav för fakturering står under AFD.624 i avtalsmallen och behöver ej bifogas med i formella avstalsskrivelser enligt mall.

H2E_Faktureringsuppgifter-SV

H2E_Faktureringsuppgifter-ENG

Fakturahantering

Rutin kring hur vår fakturahantering ser ut

H2_Fakturahantering

Kontering

Kontoplan H2 Entreprenad

Kontoplan H2 System

Kontoplan ByggTeamet

Bestrida faktura

Rutin för att bestrida en faktura i Ascendo

H2_Bestrida-faktura

Translate »