testar123https://www.h2entreprenad.se

x Boon

Förberedelser och planering i BOON

(Ansvar Eftermarknadschef)

Det är eftermarknadschefs ansvar att kontrollera mappstruktur och se till att samtliga dokument finns tillgängliga innan en garantisamordnare tar vid. Följ checklistan att kontrollera vid uppstarten. (Påbörja detta arbete 10-14 veckor innan inflytt)

 

1. Kontrollera så mappstruktur ser ut enligt nedan i mappen ”XX. Eftermarknad”

2. Kontrollera så att ”H2_Eftermarknad_Projnamn” är den senaste gällande excel- mallen där datafliken är uppdaterad etc.

3. Kontakta H2 System för tilldelning utav projektbehörighet i BOON.

4. Lägg till det nya projektet i BOON och planera in den första åtgärdsveckan. Lägg den första åtgärdsveckan långt fram (ca 15 veckor beroende på prioritet utefter överlämningen från produktion)

5. Resursplanera och utse ansvarig garantisamordnare för projektet.

6. Kontakta Beställare när den första åtgärdsveckan är inplanerad direkt.
(första åtgärdsveckan kan omvandlas till en ”Fokusvecka”  istället om det inte har kommit in några garantianmälningar. Då passar ansvarig garantisamordnare på att se över projektet proaktivt och dubbelkollar hur service & underhållsarbetet har fungerat i fastigheten. Kontrollera även så att förvaltaren har fått all dokumentation etc.

Translate »