testar123https://www.h2entreprenad.se

Visselblåsarpolicy

Visselblåsarpolicy

Klicka här för att komma till Visselblåsarfunktion

Vår visselblåsartjänst ger alla en möjlighet att rapportera en farhåga om något som inte är i linje med Hanssons Hus värderingar. Inom Hanssons Hus ingår; Hanssons Hus Entreprenad, Hanssons Hus Engineering, Hanssons Hus System, ByggTeamet Ulricehamn.

Vad kan rapporteras?

Visselblåsartjänsten kan användas för att rapportera en farhåga om något som allvarligt kan påverka företaget eller en människas liv eller hälsa och som inte är i linje med vår CoC och Visselblåsarpolicy. Beskriv ditt ärende noga så att vi får underlag för att gå vidare med en utredning.

Så här hanteras din rapport

För att trygga din anonymitet hanteras tjänsten av en extern part via HaileyHR. Rapporteringskanalen är krypterad och lösenordsskyddad.

Alla rapporter behandlas konfidentiellt.

Om du lämnar personuppgifter i din rapport behandlas enbart de personuppgifter som berör nyckelpersoner eller personer i ledande ställning.

Dokument för nedladdning

H2 Visselblåsarpolicy svenska ( PDF 0,2mb )

H2 Visselblåsarpolicy engelska ( PDF 0,2mb )

H2 Entreprenad – Infoblad för utskrift till arbetsplats ( PDF 0,6mb )

H2 System – Infoblad för utskrift till arbetsplats ( PDF 0,6mb )

ByggTeamet – Infoblad för utskrift till arbetsplats ( PDF 0,6mb )

Translate »