testar123https://www.h2entreprenad.se

04. Veckoschema

Veckoschemat har skapats utav vår VD under sin tid då han var platschef över 2st projekt samtidigt. Ett projekt var på Gotland och det andra på fastlandet. För att få tydliga överlämningar och kontroll så krävdes det att samtliga inom projektgruppen var aktiva i veckoschemat på en hög detaljerad nivå. Veckoschemat skrevs ut och sattes upp på tavlan i etableringen. På detta sätt kunde både UE och arbetsledare se veckans frågeställningar som pågick samt att man enkelt kan förmedla nuvarande status.

 

Vi har identifierat en variation bland våra projekt kring fyllnadsgrad och användning utav veckoschemat. Vissa projekt har sett detta som en självklarhet i sitt arbetssätt medan andra inte har fått en tydlig beskrivning eller har erfarenhet kring arbetssättet och vad dess mervärde kan bli för både en själv och för projektgruppen. Det har även visat sig för våra kvalitetsuppföljare att bedömningen har inte varit mätbar vilket har resulterat i egna tolkningar och nivåer.

 

Nu under hösten 2021 kommer det utvecklas en mer anpassningsbar och uppdaterad version utav veckoschemat som förhoppningsvis kommer kännas lite ”lättare” och inte lika tung som den nuvarande gör. Förhoppningarna är att den kommer vara enklare att kontrollera med automatiserad data från en ”data-flik” som i sin tur genererar en bra första sida som man snabbt kan se en helhetsbild på vad innestående status är. Mer information kommer under hösten 2021. Framöver kör vi på som vanligt med veckoschemat enligt rutin.

 

Tills dess utgå från gällande rutin här.

 


BEDÖMANDE KRITERIER KVALITETSSÄKRING

Nedan presenteras resultat i medelvärde från kvalitetssäkringen ihop med en kommentar som vi kommer ta med oss till utvecklingen av den nya layouten.


Material och förbrukning ( 5 p ) = Resulterande medelvärde = 3,07p

Kommer revideras under höst 20212. I fortsättningen håll det kort och komprimerat. Länka vidare till gällande underlag.

Kommentera på samtliga block så det inte väcker förvirring till projektledare och arbetschef om området är hanterat eller ej.


Skydds- och miljörond ( 5 p ) =  3,92p

Skyddsrondsflik utgår från veckoschemat. Skyddsronder rapporteras idag via Smartdok sedan Juni 2020 och fortsätter tills annat meddelas.


UE-möte / Byggmöte ( 5 p ) =  4,48p

UE/Byggmötesflik utgår i Veckoschemat. Protokoll fortsätter vi skriva i Word-format framöver.


Arbetsfördelning ( 5 p ) = 4,22p

Arbetsfördelning kommer revideras höst 2021. BAS-U fortsätter med ansvar mellan arbetsuppgifter.


Samordning ( 5 p ) =  3,94p

Samordning kommer revideras höst 2021.  BAS-U fortsätter med ansvar kring samordning


Planeringshorisont ( 10 p ) =  6,97p

Planeringshorisont kommer revideras höst 2021.  BAS-U fortsätter med ansvaret med planering kring utföranden.

Translate »