testar123https://www.h2entreprenad.se

Veckoschema

Veckovis uppföljning i produktion..

Veckoschemat har Rikard utvecklat när han var platschef för sina första projekt. Syftet var att löpande hantera frågeställningar med en kontinuerlig uppföljning samt tydliga överlämningar mellan platsledning o UE. Veckoschemat har sedan implementeras i H2 som ett kvalitetssdokument.

 

Nu under vår/höst  2023 kommer det utvecklas en mer anpassningsbar och uppdaterad version utav veckoschemat i BOON. Förhoppningarna är att den kommer fungera utifrån automatiserad data från BOON som i sin tur genererar en dashboard som man snabbt kan se pågående aktiviteter i projektet.  Mer information kommer. Framöver använder vi veckoschemat som en checklista. 

 

Veckoschema (Guide) finns här

Veckoschema (MALL) finns här.

 

Translate »