testar123https://www.h2entreprenad.se

04. Veckoschema

Veckoschemats grundades utav Rikard när han var platschef för sina första projekt. Syftet var att löpande hantera frågeställningar med en kontinuerlig uppföljning samt tydliga överlämningar mellan platsledning o UE. Veckoschemat har sedan implementeras i H2 som ett kvalitetssdokument.

Vi har identifierat en variation bland våra projekt kring fyllnadsgrad och användning utav veckoschemat. Vissa projekt har sett detta som en självklarhet i sitt arbetssätt medan andra inte har fått en tydlig beskrivning eller har erfarenhet kring arbetssättet och vad dess mervärde kan bli för både en själv och för projektgruppen. Det har även visat sig för våra kvalitetsuppföljare att bedömningen har inte varit mätbar vilket har resulterat i egna tolkningar och nivåer.

 

Nu under hösten 2021 kommer det utvecklas en mer anpassningsbar och uppdaterad version utav veckoschemat i BOON. Förhoppningarna är att den kommer fungera utifrån automatiserad data från BOON som i sin tur genererar en dashboard som man snabbt kan se pågående aktiviteter i projektet.  Mer information kommer under hösten 2021. Framöver kör vi på som vanligt med veckoschemat enligt rutin.

 

Tills dess utgå från gällande rutin här.

 


BEDÖMANDE KRITERIER KVALITETSSÄKRING

Nedan presenteras resultat i medelvärde från kvalitetssäkringen ihop med en kommentar som vi kommer ta med oss till utvecklingen av den nya layouten.


Material och förbrukning ( 5 p ) = Resulterande medelvärde = 3,07p

Kommer revideras under höst 20212. I fortsättningen håll det kort och komprimerat. Länka vidare till gällande underlag.

Kommentera på samtliga block så det inte väcker förvirring till projektledare och arbetschef om området är hanterat eller ej.


Skydds- och miljörond ( 5 p ) =  3,92p

Skyddsrondsflik utgår från veckoschemat. Skyddsronder rapporteras idag via Smartdok sedan Juni 2020 och fortsätter tills annat meddelas.


UE-möte / Byggmöte ( 5 p ) =  4,48p

UE/Byggmötesflik utgår i Veckoschemat. Protokoll fortsätter vi skriva i Word-format framöver.


Arbetsfördelning ( 5 p ) = 4,22p

Arbetsfördelning kommer revideras höst 2021. BAS-U fortsätter med ansvar mellan arbetsuppgifter.


Samordning ( 5 p ) =  3,94p

Samordning kommer revideras höst 2021.  BAS-U fortsätter med ansvar kring samordning


Planeringshorisont ( 10 p ) =  6,97p

Planeringshorisont kommer revideras höst 2021.  BAS-U fortsätter med ansvaret med planering kring utföranden.

Translate »