testar123https://www.h2entreprenad.se

01. Välkommen till Kuba

Table of Contents

Kuba

  • Samlingsplatsen för H2 arbetsprocesser & rutiner.

 

Kuba är en mängd samlade erfarenheter som har formats och bearbetats sen H2 startade som bolag. Kuba kommer vara i ständig rörelse vars syfte är att ge dig de grundförutsättningar för att kunna bidra till den totalkvalitet vi eftersträvar i alla våra processer, oavsett vart du befinner dig vår ”Entreprenad Fabrik”.

 

Entreprenad Fabriken beskriver hur vår näringskedja ser ut. Näringskedja består utav 6st stationer som vi arbetar dagligen runt om i landet, med ett visst antal ”passagerare” (rutiner, checklistor, processer) under varje station.

 

Varje station kommer påverkas beroende vilka förutsättningar som den fick stoppet innan, exempelvis ger produktionen förutsättningarna för hur resan blir för eftermarknad, likaså projekteringen gav förutsättningar för produktionen.

 

Näringskedjan är viktig att förstå för alla stationer och varför våra processer och checklistor ser ut som dom gör.

 

Feedback & Utveckling

Utvecklingen sker inte automatiskt, Kuba behöver alla medarbetares erfarenheter och feedback på befintligt innehåll.

Kontakta Jesper Johansson för feedback.
jesper@h2entreprenad.se / 070 080 98 83

 

Translate »