testar123https://www.h2entreprenad.se

Välkommen till Kuba

Kuba

  • Samlingsplatsen för H2 arbetsprocesser & rutiner.

 

Kuba är en mängd samlade erfarenheter som har formats och bearbetats sen H2 startade som bolag. Kuba kommer vara i ständig rörelse vars syfte är att ge dig de grundförutsättningar för att kunna bidra till den totalkvalitet vi eftersträvar i alla våra processer, oavsett vart du befinner dig vår ”Entreprenad Fabrik”.

 

 

  • Kuba är till för att väcka tankar och idéer kring våra arbetsmoment. Projektgruppen ansvar att tolka innehållet på Kuba för att säkerställa arbeten i varje situation uppfyller kraven i senaste gällande lagar, förordningar, kontraktskrivelser och föreskrifter(AMA, BBR, PBL och AFS).

 

 

  • Vi har valt att inte skriva gällande krav på Kuba, från tex (AMA, BBR, PBL och AFS). Anledningen är att våra projekt byggs utifrån olika versioner av tex BBR, vilket då leder till felaktig information.

 

Entreprenad Fabriken beskriver hur vår värdekedja ser ut. Värdekedjan består utav 6st stationer som vi arbetar dagligen runt om i landet, med ett visst antal ”passagerare” (rutiner, checklistor, processer, verktyg) under varje station.

 

Varje station kommer påverkas beroende vilka förutsättningar som den fick stoppet innan, exempelvis ger produktionen förutsättningarna för hur resan blir för eftermarknad, likaså projekteringen gav förutsättningar för produktionen.

 

Värdekedjan är viktig att förstå för alla stationer och varför våra processer och checklistor ser ut som dom gör.

 

Navigering & Struktur

Du navigerar enkelt via ”Drop Down – Menyn”. Strukturen i menyn utgår från vår värdekedja och process som vi tar oss fram i ett projekt.

Högst upp finns en sökfunktion som ni kan nyttja,  använd snabbsök [ctrl + F] för att hitta specifika ord under rubrikerna.

 

Feedback & Utveckling

Utvecklingen sker inte automatiskt, Kuba behöver alla medarbetares erfarenheter  på befintligt innehåll.

Kontakta Jesper Johansson för feedback.
jesper@h2entreprenad.se / 070 080 98 83

 

Translate »