testar123https://www.h2entreprenad.se

Välkommen till H2 Kuba!

Välkommen till H2 Kuba!

Samlingsplatsen för våra processer och rutiner, med en mängd erfarenheter som har formats och bearbetats sen H2 startade som bolag. Kuba kommer likt företaget vara i ständig rörelse vars syfte är att ge dig de grundförutsättningar för att kunna bidra till den totalkvalitet vi eftersträvar i alla våra processer, oavsett vart du befinner dig vår ”Entreprenad Fabrik”.

Senaste uppdaterat:


H2’s tydliga värdegrund

Entreprenadfabriken beskriver hur vår värdekedja ser ut, det består av sex ”stationer” som vi har i produktionen, som i sin tur har rutiner, checklistor, processer, verktyg) på var station.

Kvaliteten på varje station kommer påverkas beroende vilka förutsättningar som den fick från föregående station, exempelvis ger produktionen förutsättningarna för hur resan blir för eftermarknad. Värdekedjan är viktig att förstå för alla stationer och varför våra processer och checklistor ser ut som dom gör.

Om Kuba

Samlingsplatsen för våra processer och rutiner, med en mängd erfarenheter som har formats och bearbetats sen H2 startade som bolag. Kuba kommer likt företaget vara i ständig rörelse vars syfte är att ge dig de grundförutsättningar för att kunna bidra till den totalkvalitet vi eftersträvar i alla våra processer, oavsett vart du befinner dig vår ”Entreprenad Fabrik”.

Kuba är till för att väcka tankar och idéer kring våra arbetsmoment. Projektgruppen ansvar att tolka innehållet på Kuba för att säkerställa arbeten i varje situation uppfyller kraven i senaste gällande lagar, förordningar, kontraktskrivelser och föreskrifter(AMA, BBR, PBL och AFS).

Vi har valt att inte skriva gällande krav på Kuba, från tex (AMA, BBR, PBL och AFS). Anledningen är att våra projekt byggs utifrån olika versioner av tex BBR, vilket då leder till felaktig information.

Navigering & Struktur

Du navigerar enkelt via sidomenyn. Strukturen i menyn utgår från vår värdekedja och process som vi tar oss fram i ett projekt. Högst upp finns en sökfunktion som ni kan nyttja,  använd snabbsök [ctrl + F] för att hitta specifika ord under rubrikerna när du väl klickat in på en artikel.

Feedback & Utveckling

Återföring sker inte automatiskt, Kuba behöver alla medarbetares erfarenheter på befintligt innehåll.

Kontakt :
jesper@h2entreprenad.se
070-080 98 83

Translate »