testar123https://www.h2entreprenad.se

02. Checklista inför upphandlingar

Långsiktiga relationer

Som totalentreprenör utgår vårt uppdrag i största del att hitta och samordna duktiga entreprenörer att utföra arbeten i den kvalitetsnivå som vi eftersträvar. Vårt fokus är att arbeta med engagerade entreprenörer som kan se helheten i projektet och inte bara för sin egen vinning. Det kallar vi för riktiga lagspelare, och det är laget vi mer än gärna vill investera i och hjälpa till om det blir utmaningar i projekten.

Det finns olika vägar att gå om det är första gången vi anlitar UE eller om vi har använt UE i tidigare projekt.

 

Upphandling utav ny UE:

När vi anlitar nya UE som inte använts utav oss tidigare  ska ni se över att företaget är medvetna om vad det innebär att arbete hos oss som beställare.

H2_UE-underlag SV
H2_UE-underlag ENG

 

Länk till Anmälan UE

 

Upphandling utav tidigare använd UE:

Tar vi in en UE som det var länge sen vi använde, ska vi göra en uppdaterad kontroll för att säkerställa att hängavtalet är gällande, att ekonomin är fortsatt god i företaget etc. För att utföra kontrollen börjar vi även här i mappen ”Anmälan UE” i länken ovan.

 

”00. Checklista ta in ny UE”   beskriver vad vi ALLTID ska kontrollera oavsett företag vi tar in.

 

Vid anbudstadiet har ni möjlighet att göra en snabb kontroll av UE om de har avtal inom plåt, vvs, byggnads eller byggföretagen på kollektivavtalskollen.

 

Länk till kollektivavtalskollen

 

Företag som arbetar under Byggnads avtalsområde, maskinavtalet och enmansföretag måste dock ALLTID skickas in av oss till Byggnads (UE 2021) oavsett om vi kontrollerar dem via länken ovan. Länken ovan sparar dock tid redan i en anbudsstadiet.

 

Länk till UE 2021-Register:

 

HR-avdelning uppdaterar UE2021 registret där alla UE finns under en gemensam flik där man kan sortera på Byggnads, Byggföretagen, Maskinavtalet och enmansföretag. Denna kommer utökas med plåt-vent, måleri, VVS allt eftersom.

Absolut viktigaste är att alla UE som är uppköpta till våra projekt finns med i BOON kontaktlista under respektive projekt.

Sedan är det också viktigt att HR får information om våra UE tar in ytterligare en UE så detta kan noteras i UE2021-Registret. Checklista nedan.


HR-avdelning vill ha signerat samt bifogat åter;

UE2021 (signatur på H2 dokument)

Code Of Conduct (signatur på H2 dokument)

Ordnings- och skyddsregler (signatur på H2 dokument)

– Bifogad f-skattebevis från SKV (UE-dokument)

– Bifogad kopia bolagsregistreringsbevis (UE-dokument)

– Bifogad kopia på gällande företagsförsäkring med ansvarsförsäkring (UE-dokument)

– Bevis på att UE anställda som skall vara på arbetsplatsen genomgått      Safe Construction Training   (UE-dokument)

 

Digital signering av avtal

För avtalsskrivning mot UE och för materialinköp för +10tkr ska vi signera avtalen digitalt. Den lösningen vi använder oss utav heter TellusTalk och är molnbaserad. Projektledare har sitt personliga konto medan Inköp har en gemensam användare.

 

För att skapa konto kan ni mejla till richard.pietsch@tellustalk.com

 

Manual för digital signering

Translate »