testar123https://www.h2entreprenad.se

Checklista inför upphandlingar

För en sund och hållbar byggbransch

Som totalentreprenör utgår vårt uppdrag i största del att hitta och samordna duktiga entreprenörer att utföra arbeten i den kvalitetsnivå som vi eftersträvar. Vårt fokus är att arbeta med engagerade entreprenörer som kan se helheten i projektet och inte bara för sin egen vinning. Det kallar vi för riktiga lagspelare, och det är laget vi mer än gärna vill investera i och hjälpa till om det blir utmaningar i projekten. Utöver lagspelet måste våra UE ha koll på sitt ansvar och sina relationer som ibland tillkommer i sin entreprenad. Brister våra UE i sina kontroller mot anlitad personal brister H2 sin tur som totalentreprenör mot en hållbar & sund byggbransch.

Checklista vid upphandling av tidigare använd UE

Tar vi in en tidigare använd UE ska vi göra en uppdaterad kontroll för att säkerställa att hängavtalet är gällande, att ekonomin är fortsatt god i företaget och övriga områden som ”Råd & tips” som Byggnads informerar om. Rutin och checklistan finner ni nedan.

 • Kollektivavtalskollen (Klicka för länk)

  Innan utskick av förfrågning ska en kontroll av UE ske om det har avtal inom plåt, vvs, byggnads eller byggföretagen på kollektivavtalskollen. Företag som arbetar under Byggnads avtalsområde, maskinavtalet och enmansföretag måste dock ALLTID skickas in av oss till Byggnads (UE 2021) oavsett om vi kontrollerar dem via länken ovan.

 • Skicka ut projektlänk via BOON till företaget

  Här ska ombud ladda upp företagets dokumentation och det är projektledare som ansvarar att det följs upp.

 • Kontrollera uppladdad dokumentation så att den är aktuell

  Kontroll sker i BOON genom att klicka på den bifogade filen. Kontrollera så rätt dokument ligger uppladdat.

 • Signerat UE2021 skickas vidare till HR-avdelningen

  Signerat UE2021 skickas till sylvia@h2entreprenad.se för alla bolag innan företaget börjar sin första arbetsdag på arbetsplatsen då viss dokumentation måste skickas till Byggnads.

 • Utförd API för alla arbetare på arbetsplatsen

  All personal som ska jobba för företaget på arbetsplatsen ska läggas upp korrekt i BOON, detta görs via projektlänken som UE får och kan skriva in sin egna personal via API.

 • Kontroll vid första arbetsdagen

  Här sker sista slutkontrollen för att få börja arbeta på en H2 bygge. Då ska samtliga kravställda utbildningar vara uppdaterade och ett gilltigt ID06 ska bäras. Denna kontroll tas även upp som en stående punkt i vårat Startmötesprotokoll. BOON ska även vara uppdaterad.

Checklista vid ny upphandling av UE

När vi anlitar nya UE som inte använts utav oss tidigare ska vi kontrollera att företaget är medvetna om vad det innebär att arbeta hos oss som beställare. Stäm av med operativa chefer om dom känner igen företaget och gör en noggrann utvärdering kring kapacitet och kvalitet. Vid eventuell avtalsskrivning hänvisar vi vidare till rutinen ”Upphandlingar”. Annars gäller samma kontroller som steget ovan.

Korrekt kedja för UE’s UE.

UE-kedjan som bildas då våra entreprenörer tar in egna entreprenörer på deras räkning kräver en extra insats hos vår BAS-U på plats. Följ rutin nedan:

 • UE’s UE ska registreras i BOON

  API + kontroll av företagsdokumentation. Alla arbetare ska genomgå kravställda utbildningar, detta utförs via API via länken i BOON.

 • UE-kedjor i Addmobile (Klicka för instruktion)

  Uppdatera UE-kedjan som blir i Addmobile, följ instruktionen.

 • Mejla HR-avdelning för kännedom

  Underrätta sylvia@h2entreprenad.se för kännedom vilken UE dom arbetar för i kedjan.

Translate »