testar123https://www.h2entreprenad.se

02. Checklista inför upphandlingar

Långsiktiga relationer

Som totalentreprenör utgår vårt uppdrag i största del att hitta och samordna duktiga entreprenörer att utföra den arbeten i den kvalitetsnivå som vi eftersträvar. Vårt fokus är att arbeta med engagerade entreprenörer som kan se helheten i projektet och inte bara för sin egen vinning. Det är dessa teamspelarna vi gärna vill investera i ett fortsatt arbete med. För att H2 även ska fortsätta utvecklas som bolag är det viktigt att våra anlitade entreprenörer delar den nyfikenheten och engagemanget som vi har.

Först ska vi identifiera om det är första gången vi anlitar UE eller om vi har använt UE i tidigare projekt.

 

Upphandling utav ny UE:

När vi anlitar nya UE som inte använts internt innan skall ni se över Anmälan UE mappen samt följer de stegen som finns:

 

Länk till Anmälan UE

 

Upphandling utav tidigare använd UE:

Tar vi in en UE som det var länge sen vi använde, ska vi göra en uppdaterad kontroll för att säkerställa att hängavtalet är gällande, att ekonomin är fortsatt god i företaget etc. För att utföra kontrollen börjar vi även här i mappen ”Anmälan UE” i länken ovan. Börja med ”00. Checklista ta in ny UE”   som beskriver vad vi ALLTID ska kontrollera oavsett företag vi tar in.

Vid anbudstadiet har ni möjlighet att göra en snabb kontroll av UE om de har avtal inom plåt, vvs, byggnads eller byggföretagen på kollektivavtalskollen.

 

Länk till kollektivavtalskollen

 

Företag som arbetar under Byggnads avtalsområde, maskinavtalet och enmansföretag måste dock ALLTID skickas in av oss till Byggnads (UE 2021) oavsett om vi kontrollerar dem via länken ovan. Länken ovan sparar dock tid redan i en anbudsstadiet.

 

Länk till UE 2021-Register:

 

HR-avdelning uppdaterar UE2021 registret där alla UE finns under en gemensam flik där man kan sortera på Byggnads, Byggföretagen, Maskinavtalet och enmansföretag. Denna kommer utökas med plåt-vent, måleri, VVS allt eftersom.

Absolut viktigaste är att alla UE som är uppköpta till våra projekt finns med i BOON kontaktlista under respektive projekt.

Sedan är det också viktigt att HR får information om våra UE tar in ytterligare en UE så detta kan noteras i UE2021-Registret. Checklista nedan.


HR-avdelning vill ha signerat samt bifogat åter;

UE2021 (signatur på H2 dokument)

Code Of Conduct (signatur på H2 dokument)

Ordnings- och skyddsregler (signatur på H2 dokument)

– Bifogad f-skattebevis från SKV (UE-dokument)

– Bifogad kopia bolagsregistreringsbevis (UE-dokument)

– Bifogad kopia på gällande företagsförsäkring med ansvarsförsäkring (UE-dokument)

– Bevis på att UE anställda som skall vara på arbetsplatsen genomgått      Safe Construction Training   (UE-dokument)

 

Translate »