testar123https://www.h2entreprenad.se

Inköp av tjänst (ABT06)

Taktik vid inköp

Bjud in minst 3st anbudsgivare (helst mer) för att säkerställa korrekt prissättning. Läs in dig på omfattningen och kartlägg vilket behov vi har och vad som förväntas från dig för att lyckas handla upp entreprenaden. Hjälp våra anbudsgivare med förtydligande så det inte uppstår osäkerhet och att riskpengar adderas i onödan.

Förfrågningsunderlag (FFU)

Våra FFU ska innehålla ett tydligt sammanställt underlag på arbetets omfattningen som är kalkylerbart för anbudsgivaren och jämförbart för oss på H2. Innehållet måste alltid projektanpassat men glöm inte av våra kravställda företagsgällande innehåll som alltid måste med. Vid utskick av ett FFU gör vi detta via mejl och hänvisar till underlaget till med en länk till mappen man har paketerat.

Projektanpassat innehåll
För ett tydligt och jämförbart anbud.
 • Handlingar

  A, K, VVS, EL, LA – handlingar

 • Kravbeskrivningar

  Brand, Akustik, Fukt, Certifieringar, Rambeskrivning, Kvalitetskrav etc

 • PM ( Klicka för mall )

  Förtydligande kring omfattningen utav entreprenaden, redovisningskrav för anbudet och förtydligande kring etapper etc.

 • APD

  Förmedla hur det kommer se ut för entreprenören när deras arbeten startar, vart etableringen är, avfallssortering, uppställningsplatser etc

 • Tidplan

  Ge entreprenören tidplanen för att se start och slut, omkringliggande arbeten samt vilket arbetstempo som vi förväntar sig utav dem etc

Företagsgällande innehåll
Kravställer vårt ansvar för en rättvis byggbransch

Anbudsgranskning

Vid granskning av anbud behöver man vara på hugget. Den viktigaste regeln vi har är att inte jämföra äpple med päron. För att välja rätt entreprenör behöver helheten sitta så vi inte får oväntade kostnader under resans gång.

Checklista vid granskning
Jämför anbuden på lika villkor, det lägsta anbudet är inte alltid bäst
 • Anbudet uppfyller ställda krav

  Företaget måste klara våra ställda krav, frånskriver sig företaget på någon post?

 • Jämför inte äpple & päron

  Jämför anbuden på lika villkor.

 • Prislistor & A-pris

  Framgår det a-priser? På detta satt kan vi själva kontrollmängda och be om intern återföring mellan liknande projekt för att få en känsla om det är rimligt eller ej.

 • Reservationer eller oklarheter

  Finns det reservationer? Vilka antagande har entreprenören gjort själva? Så fort det blir det minsta otydligt ska vi be om förtydligande om varför man frånsäger sig.

 • Riskutvärdera anbudet i sin helhet

  För låga anbud kan innebära försök till ÄTA-kostnader, återigen får vi inte jämföra äpple med päron.

 • Kapacitet

  Kontrollera kapaciteten hos företaget så att tidplanen framgår och vad som förväntas utav entreprenören

Synergier mellan projekt
Vi söker entreprenörer som vill ha en långsiktigt hållbar relation med oss
 • Gemensam upphandling mellan projekt

  Finns det möjlighet att göra gemensam upphandling utav entreprenörer om vi inte kommer rätt i pris? Utvärdera och kommunicera internt.

 • Erfarenhetsåterföring

  Har vi nyss handlat upp entreprenören på ett annat projekt, vad fungerar bra och vad kunde blivit bättre i den upphandlingen?

Beställningsskrivelse

När man är överrens är det dags att paketera ihop innehållet för att forma en beställning.

Beställningens innehåll
Kravställande vid beställning av en ABT06, beställningen ska paketeras ihop till en komplett binder med följande bilagor som står nedan.
Translate »