testar123https://www.h2entreprenad.se

Tidplan

Planering, Planering & Planering!

Grunden i vårt produktion och den största anledning till framgång i våra projekt är god planering tillsammans med följden av den. Plattformen som vi utvecklar själva hjälper dig att planera, presentera och följa upp tillsammans med alla inblandade i projektet, från projektering till eftermarknad. Boon heter systemet och du hittar den via snabbknappen överst i din webbläsare, eller via länken här . När du loggat in möts du av dina tilldelade projekt, gå vidare till önskat projekt.

Åtgärdspunkter

När en händelse som schemalagts i tidplan har passerat slutdatum utan att någon godkänt utförandet i så hamnar det i listan för passerade åtgärdspunkter. Denna lista är en bra heads up för inblandade i projektet, dvs. ligger det många punkter här så finns det risk att projektet släpar i tid eller att detaljplaneringen inte är korrekt utförd. Varje händelse i denna lista måste hanteras minst på veckobasis, dvs. skapa åtgärdsplan samt kommentera till övriga i organisationen hur/när/varför samt markera som pågående. Inga röda punkter eller icke kommenterade händelser tillåts.

Tidplanen

Väl inne i tidplanen möts du av en hierarki som bygger projektet nerifrån och upp, sorterat via huvudkategori ( ex. tak, fasad osv. ). Alla projekt har en och samma mallstruktur som vi nyttjar som en checklista för att fånga upp samtliga moment samt att vi tillsammans kan se varandras projekt och dra nytta av erfarenheter, så se till att jobba utifrån detta upplägg. Tidplanen är planerad grovt inför kontraktsskrivningen av arbetschefen och lämnas sedan ner till projektledare för att samordna och planera och låsa tidplanen innan byggstart. Väl nere från byggstart och framåt ansvarar platschefen för att detaljstyra produktionen och de delar som innefattas av den. Se nedan funktioner samt benämningar av upplägget i tidplanens olika delar.

Filtrera och sortera

Tidplanerna spänner länge och med alla moment, vilket gör för den ovana vid upplägget kan få det svårt att läsa in informationen, som tur är systemet dynamiskt och kan enkelt hjälpa dig sortera fram den informationen du är ute efter för att tydligare visa en entreprenör eller ifall du ex. vill granska två rutiner mot varandra. Det finns två parametrar att spela på, datum och text. Välj datumspann i verktygsfältet uppe i mitten för att förlänga eller förkorta planeringshorisonten. Sedan kan du lägga på fritextsök för att filtrera ut ännu mer, alla alternativ på hur man kan söka hittar du till höger om sökrutan. Du kan även välja att exportera eller skriva ut denna filtrerade vy.

 

Translate »