testar123https://www.h2entreprenad.se

Takkassetter

Viktig information

  • Syftet med erfarenhetsåterföringar är väcka tankar och idéer kring arbetsmoment. Projektgruppen ansvar att tolka innehållet på Kuba för att säkerställa arbeten i varje situation uppfyller kraven i senaste gällande lagar, förordningar, kontraktskrivelser och föreskrifter(AMA, BBR, PBL och AFS).
  • Vi har valt att inte skriva gällande krav på Kuba, från tex (AMA, BBR, PBL och AFS). Anledningen är att projektet byggs utifrån olika versioner av tex BBR, vilket då leder till felaktig information.
Pågående montage i ett H2 Projekt – Kung Oskar Kv A

Risker vid projektering och utförare

Lyft av kassetter (Säkra Lyft utbildning)

Väderförhållande, vindbyar

Arbete på hög höjd (Fallskydd)

Högre risk vid måttkedjor

Brandprojektering

Montagefördelar med träsyll istället direkt på betongelement

Försök arbeta bort avväxlingar (Taklucka, fönster, brandlucka)

Avtal & Handling


Vår konstruktör vill ha lastberäkning från vår tilltänka takkassettsleverantör.

Leverantören tar fram takkassettindelning, infästning och beräkningar, leveransplan etc..

Så fort vi har valt att köra med takkassetter ska ett möte med leverantör och konstruktör bokas in.

Arbetsordning & TEAM

Rekommendation är 1 person som kopplar på mark och 3 personer som är på taket och monterar.


ARBETSORDNING (Allmän)

Montage, Inmätning och höjdsättning (syll mot prefabvägg) Säkerställ infästning enligt K-handling.
Inmätning och höjdsättning (nockbalk)
Utsättning av cc-avstånd på hammarband för takkassetterna
Utsättning av BMF-vinklar (Säkerställ infästning enligt K-handling)
Lyft av takkassett och infästning
Avlägsning stroppar
Fastsättning och låsning takkassetter
Tätning mellan takkassetter
Nocktätning
Takfot / Utsprång
Plåt / Takavvattning
Fotplåt
Papp

APD

Upplag av takkassetter

Identifiera ytan som behövs för kassetterna.

Tornkran är att rekommendera, effektivare än mobilkran

Leveranser

Möjligt att lyfta av från lastbil direkt till tak? (Just in time)

Undvik att lagra för länge på plats.
Kan lullen hantera takkassetterna på plats?

Egenkontroller

Enligt arbetsordning och H2 egna kontrollplan

Förslag på kontrollpunkter

Brandsskydd

Enligt brandkrav i projektering

Fuktkrav

Enligt fuktkrav i projektering

Translate »