testar123https://www.h2entreprenad.se

Säkerhetskultur på våra arbetsplatser

Nollvision mot olyckor
Aldrig en olycka framme, det är H2 målsättning. Vi vill att alla våra anställda, underentreprenörer och övriga intressenter som vistas omkring våra projekt ska känna sig trygga. Varje dag
Left ImageRight Image

Följande skydd måste användas:

 • H2K_helmet

  Skyddshjälm med hörsel- och ögonskydd.

 • H2K_varsel

  Min. 20% varsel. Jacka, tröja eller Tshirt. Ej väst.

 • H2K_id06

  ID06-kort skall alltid bäras och bäras synligt.

 • H2K_shoes

  Skyddsskor

Var själv en förebild

Nu gäller det att vi lever upp till vårt ansvarstagande oavsett vilken position du sitter på för att främja detta arbete. Arbetsmiljön omfattar alla förhållanden på en arbetsplats, sociala, psykiska, organisatoriska liksom fysiska förhållanden.

Arbetsmiljöansvar (AFS)

AFS 2020-5 Arbetsanpassning gäller från 1 Juli 2021
AFS 2020-1 Arbetsplatsens utformning
AFS 2019-3 Medicinska kontroller i arbetslivet
AFS 2015-4 Organisatorisk och social arbetsmiljö
AFS 2015-2 Kvarts stendamm i arbetsmiljö
AFS 2013-4 Ställningar
AFS 2012-3 Minderårigas arbetsmiljö
AFS 2012-2 Belastningsergonomi
AFS 2011-19 Kemiska arbetsmiljörisker
AFS 2008-13 Skyltar och signaler
AFS 2006-7 Tillfälliga personlyft med kranar eller truckar
AFS 2006-6 Användning av lyftanordningar och lyftredskap
AFS 2006-5 Användning av truckar
AFS 2006-4 Användning av arbetsutrustning
AFS 2006-1 Asbest
AFS 2005-16 Buller
AFS 2005-15 Vibrationer
AFS 2004-3 Stegar och arbetsbockar
AFS 2003-6 Besiktning av lyftanordning och vissa andra tekniska anordningar
AFS 2001-3 Användning av personlig skyddsutrustning
AFS 2001-1 Systematiskt arbetsmiljöarbete
AFS 1999-7 Första hjälpen och krisstöd
AFS 1999-3 Byggnads och anläggningsarbete
AFS 1998-5 Arbete vid bildskärm
AFS 1996-7 Utförande av personlig skyddsutrustning
AFS 1993-2 Våld och hot i arbetsmiljön
AFS 1982-3 Ensamarbete
AFS 1981-15 Skydd mot skada genom ras
AFS 1981-14 Skydd mot skada genom fall

Konsten att införa en säkerhetskultur

Först och främst, visualisera hur er perfekta och säkra arbetsplats ser ut? Vad behöver just ni för att uppnå den?  Reflektera över dina tankar och våga prata aktivt  med dina kollegor och våra underentreprenörer om detta, dagligen. Att införa en god och främjande säkerhetskultur kräver aktivt ledarskap. H2 har inget kvitto på hur exakt detta går till då det sträcker sig ner till individnivå och även sina kulturella värderingar som man har haft genom livet. Vi har däremot sett olika lyckade tekniker och koncept som vi gärna vill dela med oss utav.

Innan vi fortsätter med våra erfarenheter och tekniker på säkerhetskultur har vi plockat ihop nedan rubriker att reflektera kring medan du läser detta avsnitt.

– Positiv attityd
– Sätt förväntningar och spelregler
– Utstråla självförtroende
– Kommunikation
– Sätt en vision
– Sälj in visionen
– Prioritera och fatta beslut
– Skapa relationer på arbetsplatsen
– Se hela arbetsplatsen som ett team
– Förstå din arbetsplats och era olika intressen
– Bidra till motivation
– Var en förebild
– Coacha andra till framgång.

Första underentreprenören är den viktigaste av dom alla.

Ordning & reda innan första underentreprenören dyker upp på vår arbetsplats har enormt stor betydelse för projektets framgång.  Står byggstaketet rakt?, Är etableringen städad och ren? Vet jag vad som står i kontraktet? Har vi nödvändig dokumentation på plats? Kan UE påbörja sitt arbete direkt? Finns det toalettpapper på toan?
Ansträng er för att skapa en trygg miljö och låt alla känna sig som hemma.

Engagemang och kommunikation är vägen vidare för att en UE ska ansluta sig till H2 ordnings- och skyddsregler.  För att göra det, börja med att presentera din vision och sälj in den ordentligt. Det krävs ett gott första intryck från dig och hela H2  under detta startmöte så förbered dig väl. Förmedla hur ditt mål kring tänkt säkerhetsarbete kommer se ut under projektet. Efter detta startmöte har du nu skapat en relation.

Om du ser att första underentreprenören inte efterlever det som är sagt under startmötet eller H2 ordnings- och skyddsregler som är kontrakterade ska du kontakta din projektledare. Projektledaren har enklare att anmärka som ”tredje part” istället för att ni som är på plats riskerar att försämra era relationer med underentreprenör. Här krävs det fingertoppskänsla vad som kan hanteras på plats och vad som inte ska hanteras på plats.

Andra underentreprenörens efterlevnad och perspektiv

Om du har lyckats få din första underentreprenör engagerad och ordningsam kommer ni som grupp ha enklare att värva även nr 2. Här gäller det att presentera vidare denna positiva upplevelsen du har haft med din första underentreprenör så att nr 2 ska känna sig att den inte vill vara sämre. Människan är ett flockdjur och vill vanligtvis ta del av positiva händelser, detta innebär att din underentreprenör nr 2 vill också följa med på resan. Det finns underentreprenörer som väljer gå sin egen väg och inte rättar sig i ledet för helheten. Detta kan bli ett kvitto på att H2 eventuellt inte kommer fortsätta sin relation med denna UE i kommande projekt.

Om du inte har lyckats med en god ordning och reda med din första UE kommer dina uttalanden om god ordning och säkerhetsarbete inte smitta av sig och låta trovärdigt för nästkommande. Ta kontroll över situation direkt, ta hjälp utav projektledare om du vill ha extra tyngd. Men oavsett hjälp kommer det hamna på er som är ute i produktion att hålla ordning säkerhetsarbetet.

Var ett föredöme under projektet

Det är av största vikt att du uppmuntrar din omgivning och är ett föredöme för säkerhetskulturen som du vill uppnå. Om majoriteten utav våra underentreprenörer är villiga att engagera sig i säkerheten kommer flera ta vid. Att implementera en tydlig ansvarsskyldighet kan hjälpa en positiv säkerhetskultur. 

Våra anlitade UE med starka säkerhetskulturer förstår att nödsituationer och incidenter kan inträffa när som helst och de har bra system för att omedelbart hantera dem. Om det finns UE som du anser inte uppfyller sina krav och vad dom lovar är det dags att ta ett separat samtal.

Ett bra sätt att driva en säkerhetskultur är att prata om det under UE-möten. Använd dina föredömen som redan finns på arbetsplatsen och ge beröm när tillfälle ges. Ibland kan det vara bra att ge exempel på riktiga händelser som har hänt och på konsekvenserna som uppstod pga dålig säkerhetskultur. Detta kan ofta fånga uppmärksamhet hos många som påminnelser.

Var med och utveckla en positiv rapporteringsprocess.

Utveckla en positiv känsla av att rapportera hälso- och säkerhetsfrågor som är viktiga för att förbättra säkerhetskulturen. Ett sätt att främja detta är att belöna underentreprenörer som rapporterar säkerhetsrisker eller problem. Belöning kan innebära fika eller något annat gott inne på kontoret. (Se till att fikalagret är påfyllt).

En positiv säkerhetskultur blir mycket lättare att bygga och underhålla när våra UE och anställda känner sig bekväma att rapportera tillbud och incidenter och vet att rapporteringsprocessen är något positivt. Att göra rapporteringen för tillbud och incidenter ger det oss tillsammans förutsättningar att utvärdera och bedriva ett aktivt förbättringsarbete.

Underentreprenörer med stark säkerhetskultur är öppna för förändringar och söker alltid efter det bästa sättet att säkerställa att säkerhetshanteringen sker på det mest effektiva sättet. Dessa underentreprenörer undersöker teknik som kan underlätta arbetet och för att avgöra vilken som kan ge den bästa förtjänsten på investeringar. Beröm företaget och förmedla denna information vidare inom vår organisation, det är dessa företag som H2 vill bilda starka relationer med.

H2 använder sig utav IA-Systemet, där man rapporterar, följer upp och tar fram åtgärdsplan för händelserna.

Läs mer under ”13. OTR (Olycka, tillbud & risk)

Systematisk arbetsmiljöarbete (SAM)

Att arbeta systematiskt med arbetsmiljön ska vara en naturlig del i H2s dagliga arbete ute i produktion. Vi har tidigare presenterat säkerhetskultur och vikten av att kunna involvera samtliga deltagare i projektet. Nu kommer vi till att systematiskt följa upp arbetsmiljöarbetet. Vi har tagit fram en checklista och frågeställningar kring hur detta arbetet kan bedrivas.

Undersök arbetsmiljön

1. Vad är det vi ska undersöka inom vår byggarbetsplats?
2. Hur ska vi undersöka det?
3. Vem som behöver vara med?

Arbetsmiljöplanen är huvuddokumentet vilka risker som kommer finnas under projektets gång. Meningen är att arbetsmiljöplanen ska användas under hela byggskedet och revideras löpande. Det är BAS-U som ska se till att den finns tillgänglig på byggarbets­platsen så snart den etablerats och genomföra de anpassningar av planen som behövs.

Kontrollpunkter i ”Checklista BAS-U” ska uppdateras i samband med Kvalitetssäkringen. Checklistan har fått ett eget kapitel som ni kan läsa mer om under ” 10. Checklista Bas-U”

Bedöm riskerna i en handlingsplan

Gör en lista över de risker ni har upptäckt och avgör hur allvarliga de är för att göra en prioritering.

Använd ”H2_SAM-Riskbedömning-handlingsplan” blankett

Detta är den övergripande riskbedömningen för arbetsmiljön på projektet, Vid framtagning utav arbetsberedningar gör man en specifik riskbedömning för arbetsmomenten, se mer under ”08. Arbetsberedningar”

Åtgärda/minimera riskerna

Vem är det som ska åtgärda/minimera riskerna?
När ska vi åtgärda/minimera riskerna?
Vem är det som ska kontrollera åtgärderna?
Vilka risker är högst prioriterade?
Vilka risker kan vi eliminera och vilka kan vi minimera?

Minimera risker kan vara säkerhetsutrustning, aktiv coachning och löpande påminnelser. Om det finns allvarliga risker under en pågående entreprenad har BAS-U rätt att stanna underentreprenörens arbete om så är fallet.

Kontrollera era åtgärder

Kontrollera alltid att åtgärderna har fungerat, ta med detta till erfarenhetsåterföringen. Kontrollera även så fort ni bara kan så inte arbete pågår på ett farligt sätt. Ni kan behöva vidta mer åtgärder än vad ni planerade.

Följ upp, följ upp, följ upp!

Statistik från Byggföretagen

Arbetsolyckor i byggverksamhet

Arbetssjukdomar i byggverksamhet

Dödsolyckor i byggverksamhet

Byggrapport Säker Arbetsplats 2021

Ulricehamnsföretaget Skydda Sverige AB som arbetar med utbildning i riskbedömning och säkerhetsutrustning har tagit fram en rapport om säker arbetsplats. Rapporten handlar om attityder till användning av personligt skydd i byggbranschen. H2 rekommenderar att ta del och fundera kring statistiken och vad ni kan göra på er arbetsplats för att förebygga skador.

Länk till rapport ”Byggrapport_Säker Arbetsplats 2021”

Snabblänkar till Arbetsmiljöverket

Guide för en bättre arbetsmiljö

Säkerhetskultur – ett samspel mellan människor och riskstyrning

Belastningsergonomi (Produktion)

Belastningsergonomi (Kontor)

Riskbedömning – för manuell hantering (lyfta/bära)

Riskbedömning – för hantering av kemiskt ämne

Jämställdhet i arbetsmiljön

Böter, straff och sanktionsavgifter

Translate »