testar123https://www.h2entreprenad.se

Såhär projekterar vi

Inläsningsperiod projektledare

Läs igenom avtalet och även alla bilagor till dessa, skapa samtidigt anteckningar inför kommande projektering i TEAMS. Det kan vara att tänka på att ta in optionspriser vid upphandling för sånt som inte ingår i kontraktet ex. byggnadsdelar som ej specificerats eller om saker i beskrivningen som är daterade och måste presenteras och godkännas under projektering. Eller om det bara är konstruktionslösningar som kan justeras till endera parts fördel, då vill man lyfta och lösa detta under projekteringsskedet.

Ett vanligt exempel är färgsättningar och materialval som kan frångå standarden i vårt avtal och våra ramavtal mot tillverkaren, ifall en färg går hand i hand i projektet kan det spilla ner på allt från plåtbleck till dörrar och fönster, det behöver inte vara en fråga om stora kostnader utan snarare enklare underhåll och bättre garantier och hållbarhet vid beprövade lösningar som kanske är närliggande estetiskt.

Introduktion projektledare

Utför alla punkter på checklistan vid inläsning och presentera som agenda på mötet.

Projektets strategi

Sätta strategin och projektörsledet i projektet. Plocka in förutsättningar för projektörer. Påbörja upphandling med tidiga UE, mycket strategiskt tänk första 4 veckor. Kartlägg kontaktnätet med UE. Identifiera arbetsmomentet och relationer mellan UE. Risker, nytta och förutsättningar. Det första APD planerna bör växa fram mellan stora arbetsmoment (Stomresning etc)

Vi ska även planera in ett APD (Resurser/Strategi) möte med operativ chef innan man börjar efterfråga internt material???

Projektering

Tidplan upprättas, projektörer upphandlas och startmöten upphandlas inför första projmötet.

4 veckor efter introduktion

Utför alla punkter på checklistan vid inläsning och presentera som agenda på mötet.

Introduktion inköp

Agenda enligt checklista i Teams.

Veckovis avstämning

PL samlar ihop veckans status och frågor till COO. ( strategiskt och projektering )

Projmöten

Veckovisa avstämningar utförs utav projektledare med projektörerna för att känna ”tempen” i deras arbetet. Samtidigt uppdateras ToDo-listan i Trimble 3D samt kommande projekteringsmöte förbereds med senaste information så dokumentationen efterlevs.

Nyfikna frågeställningar vid avstämningar:

– Är det någon annan projektör som du väntar svar ifrån? (H2 hjälper till med driva på frågorna)
– Hur ser din kommande vecka ut? Vilka leveranser utav handlingar kommer du arbeta med?
– To-Do listan i Trimble, några punkter som släpar som projektör ansvarar över?
– Förtydliga eventuella deadlines och prioriteringar.

Byggstart

Translate »