testar123https://www.h2entreprenad.se

15. Produktionsavslut

Intern ansvarsfördelning (Ansvar PC)

Under resans gång har ni märkt att en tydlig ansvarsfördelning kommer underlätta er produktions framdrift och uppföljning. Nu när vi befinner oss i produktionsavslut är det viktigt att återigen se över ansvaret på plats. Det är PC ansvar att produktionen fortlöper så ett extra avstämningsmöte kan  vara till stor nytta då man vill ha en snabbare återkoppling på kvarstående arbeten.

En god kommunikation i detta skede internt och med UE kommer innebära att man kan påbörja arbeten mer frekvent och mer effektivt. Vår interna ansvarsfördelning kommer vara kopplad till tidplan och uppföljning på arbetena.

 

Tidplan produktionsavslut ( Ansvar PL )

Precis som övrig tidplan i produktionen handlar det om att få ett bra flöde med lagom lång tid till åtgärder och uppföljning, lägg de olika trapphusen ovanpå varandra och samkör åtgärder, städ och avsyning i en effektiv takt ( Oftast är det städ som får forcera för att hinna med ). Lägg ungefär 16lgh/dag för besiktning och 12lgh/vecka för åtgärder. Besiktningsmän har generellt uppbokat årsvis så därför skall en tidplan för besiktning låsas och godkännas så snart det bara går men helst minst 12 månader i förväg.

Minst 3 månader innan besiktning skall startmöte ske med besiktningsman och beställare där styrande avtal/handlingar och tidplan avhandlas. Inför detta skall även intern ansvarsfördelning ske. Presentera planen för samtliga UE och gå igenom med en påminnelse fyra veckor innan på byggmötet och bifoga tiderna till protokollet så att alla säkert har fått bästa möjliga chans till att närvara.

 

Inventering byggarbetsplats

Se över kvarstående material och se till att UE ansvarar att hämta upp sitt egna material. Debitera avfallskostnader till UE om dom inte hämtar upp sitt material.

 

Efterfråga behovet internt utav material.

Om du vet att ditt projekt kan släppa vidare material, verktyg, maskiner och resurser ska detta meddelas internt så att övriga projekt med aktuellt behov kan nyttja användandet.

 

Läs igenom vår rutin för Intern kommunikation, som kommer hänvisa vidare dig till ”Checklista_PRODUKTION” som du hittar här.

 

 

Skicka vidare material till andra projekt som har behovet. ( Ansvar PC )

Grundregel, skicka inte vidare något som du själv inte skulle uppskatta att ta emot. 

Vad har vi för material som vi kan skicka till andra projekt?
Alla el-artiklar skall servas utav behörig elektriker innan leverans till ny arbetsplats.
Inget skadat material eller maskiner får skickas vidare.
Struktur och ordning vid paketering.
Blanda ej material på samma pallplats.

Använd rutin ”H2_Boka_Frakt_DHL” för mer info. 

 

 

Translate »