testar123https://www.h2entreprenad.se

Resepolicy

Syfte & Mål

Alla resor som görs påverkar vår miljö och tar resurser i form av tid och pengar. Därför är det viktigt att resorna som görs ska ha ett tydligt syfte och att vi alltid överväger om mötet kan ske digitalt. Våra möten ska vara så effektiva som möjligt och resan ska alltid kunna motiveras av affärsmässiga skäl. Målet är att minska resursslöseri av tid, koldioxidutsläpp och ekonomi.

Digitalt eller fysiskt

Att förstå och hela tiden utveckla vår organisation, görs bäst genom att vara ute på våra projekt. Det är därför viktigt att understryka att om syftet är just detta så är ett fysiskt möte att föredra. Att träffa olika leverantörer eller underentreprenörer kan göras digitalt. Att ha möte med kollegor kan också ofta ske digitalt. För utbildningar och kurser ska vi i första hand välja digitala alternativ, om det inte krävs något annat. Vissa utbildningar eller kurser gör sig bäst fysiskt och då ska vi självklart välja det. Prata med HR om du är osäker på utbildningsalternativ.

Val av transport

Tåg och annan kollektivtrafik ska alltid prioriteras i första hand- I andra hand ska en kombination av kollektivtrafik och bil ses över. Ett alternativ om du ska mellan flera projekt är att ta taxi, om kollektivtrafiken inte finns tillgänglig. I tredje hand samåkning i bil med kollegor. Om du samåker, tänk på att registrera detta i körjournalen. I sista hand själv i bil. Om du själv inte har en förmånsbil, tänk på att HK Ulricehamn har en kontorsbil (bokas i Outlook) och i andra hand fråga en kollega om du kan låna dennes förmånsbil.

Vår transporthierarki

1. Kollektivtrafik
 • 2. Samåkning
 • 3. Förmånsbil
 • 4. Privat bil
 • 5. Flyg

Exempel för resor

Att alltid se över tåg eller andra kollektiva färdmedel först är en viktig princip som alla ska ta hänsyn till. Inte nog med att vi sparar stora mängder utsläpp (minst 30 tågresor på en bilresa) du kan sitta i lugn och ro och jobba under tiden och även röra på dig vid behov. Det är inte heller så att kollektivtrafik tar väldigt mycket längre tid än att köra bil, plus att du antagligen kommer till mötet mer utviladI tredje hand samåkning i bil med kollegor. Om du samåker, tänk på att registrera detta i körjournalen. I sista hand själv i bil. Om du själv inte har en förmånsbil, tänk på att HK Ulricehamn har en kontorsbil (bokas i Outlook) och i andra hand fråga en kollega om du kan låna dennes förmånsbil.

Tåg H2HK-Bålsta

Kollektivtrafik
0,9kg/ Co2
 • Restid: 4,5 timmar
 • Möjlig arbetstid: 2,5h
 • Kostnad: 450kr / person

Tåg H2HK-Eslöv

Kollektivtrafik
0,53kg/ Co2
 • Restid: 4 timmar
 • Möjlig arbetstid: 2h
 • Kostnad: 500kr / person

Tåg H2HK- Stockholm HK

Kollektivtrafik
0,9kg/ Co2
 • Restid: 4,5 timmar
 • Möjlig arbetstid: 2,5h
 • Kostnad: 500kr / person

Bil H2HK-Bålsta

Förmånsbil
29kg/ Co2
 • Restid: 4,5 timmar
 • Möjlig arbetstid: 0h
 • Kostnad: 2280kr/bil

Bil H2HK-Eslöv

Förmånsbil
20,7kg/ Co2
 • Restid: 3,5 timmar
 • Möjlig arbetstid: 0h
 • Kostnad: 1680kr/bil

Bil H2HK- Stockholm HK

Förmånsbil
29,7kg/ Co2
 • Restid: 4 timmar
 • Möjlig arbetstid: 0h
 • Kostnad: 2220kr/bil

Inför din resa

Du har en skyldighet som anställd att planera mötet eller resan väl och i god tid. Kan du boka in flera möten samtidigt? Det är ofta mer resurseffektivt att stanna en natt än att åka fram och tillbaka flera gånger. Boka din transport och eventuell logi i god tid innan avresedagen. Boka tid med personerna som du ska träffa i god tid innan och återkoppla gärna dagen innan så att inte sjukdom eller liknande har uppstått I sista hand själv i bil. Om du själv inte har en förmånsbil, tänk på att HK Ulricehamn har en kontorsbil (bokas i Outlook) och i andra hand fråga en kollega om du kan låna dennes förmånsbil.

Bokning av kollektivtrafik

Bokning av tåg kan göras via SJ eller MTR (där har vi företagsavtal). Boka det billigaste alternativet. Kollektivtrafik i respektive stad; Stockholm; SL, Göteborg; Västtrafik , Skåne; Skånetrafiken. Kontakta HR för hjälp. Bokning av buss/flyg/båt bokas av HR.

Logi

Om du behöver övernatta så har vi flera alternativ. Vi har avtal med Nordic Choice Hotels (Comfort, Quality, Clarion Collection), Elite Hotel, Zleep Hotel, Motel L (Vid HK i Stockholm) För bokningsrutiner se ”Engagerad o kunnig personal – Hotell”

Traktamente

Vid övernattning har du rätt till traktamente. Detta registreras via ”guider” i Fortnox.

Utlägg

Vi vill undvika utlägg i största möjliga mån, så vi försöker att koppla så många kommunala transportsätt på företagskort som möjligt. Eventuella utlägg för kommunal transport (som inte har bokats via SL-appen, eller Skånetrafiken; kontakta HR för detta) eller liknande registreras som vanliga utlägg. Rutin finns ”Engagerad o kunnig personal – Utlägg”

Körjournal för förmånsbil och privat bil

En körjournal är ett sätt för dig att styrka mot skatteverket när du använder en privat eller förmånsbil för tjänsten och därmed kan dra fördel av detta rent skattetekniskt. Nedan finns körjournaler samt instruktion.
Instruktion för körjournal ( ligger även i malldokumentets första flik )
Körjournal förmånsbil
Körjournal privat bil

Mot ett mer hållbart resande

Visste du att för personer som är ovana att resa med kollektivtrafik behövs minst 20 resor för att skapa en ny vana. Att bara byta ut någon enstaka resan gör verkligen skillnad! Vi vill att alla ska vilja åka kollektivt när det går, och därför inför vi en extra morot!
Förutom det faktum att en bidrar till en mer hållbar värld, och att du genom att resa kollektivt ger den finaste gåvan till kommande generationen, nämligen att ta ansvar, så vill vi redan i denna generation göra något kul.
Därför har vi på H2 bestämt att lyckas vi att öka vår andel resande med kollektiva färdmedel och samåkning med 25% innan 2025, så firar vi detta med något riktigt bra!

Feedback & Utveckling

Återföring sker inte automatiskt, Kuba behöver alla medarbetares erfarenheter på befintligt innehåll.

Kontakt :
sanna@h2entreprenad.se
070-725 59 26

Translate »