testar123https://www.h2entreprenad.se

Reglerbara dokument

Viktig information

Projektgruppen ansvar att tolka innehållet på Kuba för att säkerställa arbeten i varje situation uppfyller kraven i senaste gällande lagar, förordningar, kontraktskrivelser och föreskrifter(ex AMA, BBR, PBL och AFS).

Allmän material- och arbetsbeskrivning

AMA Hus 21

AMA Anläggning 20

Boverkets byggregler (BBR)

BBR (BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2020:)

PBL

Plan- och byggförordning (2011:338)
Plan- och bygglag (2010:900)

Allmänna bestämmelser

ABT 06 – Allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-anläggnings- och installationsarbeten

ABM 07 – Allmänna bestämmelser för köp av varor i yrkesmässig byggverksamhet

AB-U 07 – Allmänna bestämmelser för underentreprenader

ABT-U 07 – Allmänna bestämmelser för underentreprenader på totalentreprenader

Translate »