testar123https://www.h2entreprenad.se

Ordning & Reda

Ordning & Reda – Mervärde & Synergier

Alla våra arbetsplatser ska vara välstädade och ge ett positivt och professionellt intryck från dag 1. Om någon säger ”jag städar sen”  eller ”jag hinner inte” så ska det ringa en varningsklocka hos oss och vi måste agera. Vad är grundorsaken till att personen inte städar direkt?

 

Ordning & Reda är det vi eftersträvar i alla led och är resultatet med att vi har en god planering. Den goda planeringen kommer i sin tur generera många trevliga mervärden & synergier inom bolaget. Det är dessa mervärden som kommer ta oss närmare våra bolags mål

 

  • Säkra arbetsplatser, Felfri produktion, Minskade transporter, minskat avfall & Resurseffektiva material.

 

Tänk LEAN

5S-metoden (LEAN) handlar om att skapa ett maximalt kundvärde baserat på de resurser som finns. För H2 innebär det att alla involverar tankesättet dagligen med att identifiera slöseriet. Allt onödigt som vår kund inte har ett intresse av, kan vara en kostnad för oss som bolag.

Introduktion till att arbeta med LEAN hittar ni här

 

Slöseri – Håll utkik i din vardag

Sortera – Sort

Avlägsna alla onödiga föremål från arbetsplatsen. Vi avlägsnar föremål genom att återanvända föremålen på andra projektet eller återvinner föremålet i avfallscontainer.

 

Strukturera – Set in Order

Arrangera allt nödvändigt så det är lätt att att hitta och överblicka. En plats för varje sak och varje sak på sin plats.

 

Systematisk städning – Shine

Arbetsplatsen ska vara väl rengjord och alla föremål ska vara färdiga att användas.

 

Standardisera – Standardize

Skapa ett överenskommet arbetssätt och visualisera standarden.

 

Självdisciplin – Sustain

Tillämpa det i dagliga arbetet och respektera arbetssättet.

 

Finns det genvägar?

Inte som vi har hittat än.. tyvärr!

Det krävs respekt och engagemang från samtliga involverade. Det krävs även nyfikenhet och strikt uppföljning. Tips är att använd skyddsronderna som ett tillfälle att fråga medverkande UE och se över hur deras arbetsytor ser ut? Här kommer vi återigen in på att det krävs en stark ledare att upprätthålla god ordning & reda under hela byggtiden. Vi rekommenderar att återigen läsa igenom styckena 1-5 som ni hittar på ”Konsten att införa en säkerhetskultur”.

Läs mer kring under ”00. Säkerhetskultur på arbetsplatsen”

 

Hur tolkar våra UE Ordning & Reda?

Vi har sett indikationer till att flertalet UE/individer ser till sitt egna bästa och är sedan nöjda där. Det missar att helheten även kan gynna deras entreprenad i både effektivitet och  framförallt arbetsmiljö. Här har vi på H2 en stor utmaning framför oss att bidra med kunskap och framförallt motivera och engagera individer som befinner sig på våra arbetsplatser att tänka på att hålla god ordning runt omkring sig.

Translate »