testar123https://www.h2entreprenad.se

07. Ordning & Reda

Varför är Ordning & Reda viktigt för H2?

För oss ska alla H2 arbetsplatser vara välstädade och ge ett positivt och professionellt intryck. Det bidrar till god säkerhetskultur samtidigt som det ger oss förutsättningar att kunna renodla våra processer. Det skapar även mervärde för våra underentreprenörer att dom känner sig trygga i att kunna leverera kvalitativa arbeten. Vi är en bra bit på vägen och har redan sett resultat  i att kunna skriva skarpare avtal med UE som litar på oss som beställare.

 

Hur tolkar våra UE Ordning & Reda?

Vi har sett indikationer till att flertalet UE/individer ser till sitt egna bästa och är sedan nöjda där. Det missar att helheten även kan gynna deras entreprenad i både effektivitet och  framförallt arbetsmiljö. Här har vi på H2 en stor utmaning framför oss att bidra med kunskap och framförallt motivera och engagera individer som befinner sig på våra arbetsplatser att tänka på att hålla god ordning runt omkring sig.

 

Tänk 5S (LEAN) på arbetsplatsen.

Ett sätt att få individer mer trygga och att göra mindre avvikelser är att tänka 5S på våra arbetsplatser. 5S (LEAN) handlar om att involvera arbetare och utgå från deras erfarenheter och idéer, få dem att känna sig mer delaktiga på en systematiskt arbetsplats.

Introduktion till att arbeta med LEAN hittar ni här

 

Sortera – Sort

Avlägsna alla onödiga föremål från arbetsplatsen. Vi avlägsnar föremål genom att återanvända föremålen på andra projektet eller återvinner föremålet i avfallscontainer.

 

Strukturera – Set in Order

Arrangera allt nödvändigt så det är lätt att att hitta och överblicka. En plats för varje sak och varje sak på sin plats.

 

Systematisk städning – Shine

Arbetsplatsen ska vara väl rengjord och alla föremål ska vara färdiga att användas.

 

Standardisera – Standardize

Skapa ett överenskommet arbetssätt och visualisera standarden.

H2 Skyltmanual

 

Självdisciplin – Sustain

Tillämpa det i dagliga arbetet och sök ständigt efter förbättringar.

 

Hur ska vi upprätthålla Ordning & Reda?

Var nyfiken och ta reda på hur varje UE ser på sina arbetsytor och ge dig själv och H2 förutsättningar för att kunna bidra och hjälpa till. Tips är att använd skyddsronderna som tillfälle att fråga medverkande UE och se över deras arbetsytor. Här kommer vi återigen in på att det krävs en stark ledare att upprätthålla god ordning & reda under hela byggtiden. Vi rekommenderar att återigen läsa igenom styckena 1-5 som ni hittar i nedan länk.

Läs mer kring under ”00. Säkerhetskultur på arbetsplatsen”

 

 

Bedömande kriterier kvalitetssäkring:

För att påbörja arbetet i enlighet med LEAN har vi valt att börja kartlägga pågående arbetsytor mer frekvent. Detta innebär att kontrollutförare och platsledning ska bidra med mer foton på pågående arbetsytor som vi hoppas ska resultera i mer kommunikation och uppföljning på pågående arbeten ute i produktion.

Nytt för samtliga kommer vara skylten (H2 Quality Check) som varje projekt ska montera upp enligt anvisningar på skylten.
Skylten ska hjälpa individer att förstå H2 vision på vilken nivå som Ordning & Reda förväntas upprätthållas på.

 

UTVÄNDIG ORDNING (Minst 5st foton runt om arbetsplatsen, Inget foto = 0p)

 

Städad och strukturerad enligt veckans APD utan anmärkningar i föregående skyddsrond ( 3p )

Brist i städning men strukturerat upplag enligt veckans APD med några enstaka anmärkningar i föregående skyddsrond ( 1p )

Ostädad och ostrukturerad arbetsyta med flertalet anmärkningar i föregående skyddsrond ( 0p )


INVÄNDIG ORDNING UE

(Minst 3st foton på pågående arbetsytor krävs, Inget foto = 0p)

 

UE har städade och strukturerade arbetsområden utan anmärkningar i föregående skyddsrond ( 3p )

UE brister i städad och strukturerad arbetsytan med några enstaka anmärkningar i föregående skyddsrond ( 1p )

Ostädad och ostrukturerad arbetsyta med flertalet anmärkningar i föregående skyddsrond ( 0p )


H2 CONTAINER ORDNING (Foto krävs, Inget foto = 0p)

 

H2 har en städad och strukturerad verktygscontainer med var sak på sin plats. ( 2p )

H2 brister i städning och struktur i verktygscontainer med var sak på sin plats. ( 1p )

H2 städar inte eller har någon struktur med var sak på sin plats. ( 0p )


UE MANSKAP ORDNING (Foto krävs, Inget foto = 0p)

 

Manskapsutrymmen är städade och rena och följer H2 ordningsregler. ( 2p )

Manskapsutrymmen brister i renhållning och H2 ordningsregler. ( 1p )

Manskapsutrymmen följer inte H2 ordningsregler kring renhållning. ( 0p )


H2 Quality Check (Foto krävs, Inget foto = 0p)

(Implementering sker V40 då flertal projekt inte har dessa skyltar)

 

Foto på utrymme + signerad H2 Quality Check i samtliga trapphus. (2p)

Foto på utrymme + signerad H2 Quality Check på Kontor. (1p)

Foto på utrymme + signerad H2 Quality Check i Etablering. (1p)

Foto på utrymme + signerad H2 Quality Check i Container. (1p)

Translate »