testar123https://www.h2entreprenad.se

Nyckelpolicy

Policy för nycklar och dess ansvar

  • Under och efter produktion

När vi i slutet av produktion utfört låsentreprenaden och har behov av huvudnyckel eller under garantiåtgärder i eftermarknad så får vi ta ansvaret för hela fastighetens huvudnyckel. Då finns det vissa saker att tänka på:

 

1. Under produktionen, vi signerar aldrig ut alla nycklar och ansvarar för dessa, beställaren skall alltid stå som direkt part mot låsentreprenören och vi lånar sedan huvudnyckel av beställaren.

2. Under eftermarknad skall vi i största möjliga mån eftersträva att bli insläppta och få arbeten godkända direkt mot fastighetsskötaren istället för att signera ut nycklar. Att signera ut åt en entreprenör är helt förbjudet, dom får kvittera ut personligen.

3. Alla nycklar som lånas, oavsett system, skall kopplas till en nyckelknippa med en airtag, denna finns att hämta hos HR-avdelningen på huvudkontoret i Ulricehamn eller på kontoret på Hammarby Kajgata 12.

 

 

Blankett:  Nyckelkvittens

 

Film för hur man kopplar taggen till mobilen

Translate »