testar123https://www.h2entreprenad.se

Effektiva möten

Effektiva möten

En hållbar möteskultur bidrar till en positiv påverkan på den sociala arbetsmiljön och förväntningar blir tydliga inom projektgruppen. I effektiva möten tar vi tillvara på kreativitet och engagemanget hos deltagarna med en genomtänkt och satt agenda. Vi på H2 vill vara effektiva och förespråkar digitala möten så långt det går. 


Är du mötesägare har du chans att påverka mötets förlopp, vi har lyft fram 5st punkter att ta med inför möten. Blir du kallad till ett möte utan agenda eller mål är det dags att ifrågasätta mötet för att främja en mer hållbar möteskultur i vår bransch.

 

Struktur & Agenda

Vad är syftet med mötet? Vad är det vi vill åstadkomma under mötet?
Förbered en dagordning där samtliga deltagare ska ha en tydlig roll under mötet.

 

Underlag

För att alla ska kunna förbereda sig krävs det att besluts – eller förberedande material skickas ut i samband med möteskallelsen.

 

Rätt personer

Bjud in de som berörs av innehållet i mötet utifrån satt agenda. Ibland behöver inte alla deltagare lyssna med hela mötet utan kan avlägsna sig och ta del utav mötesprotokollet. 

 

Fokus

Se till att dom som berörs av frågorna är med i diskussionen.
Telefoner skall sättas på ”Stör Ej” och du ska trycka på ”Mute” när du inte pratar så eventuella bakgrundsljud ej stör vid digitala möten. 

 

Avslut

Vilka är slutsatserna av mötet? Vem skall göra vad till vilket datum? Vilka beslut har tagits på mötet? Vilka frågor togs inte upp som vi ville? Hur och när hanteras dessa?

 

Translate »