testar123https://www.h2entreprenad.se

Inköp & Material*

 

Taktik inför upphandlingar

Bjud in minst 3st anbudsgivare för att säkerställa korrekt prissättning.

Läs in dig på omfattningen och kartlägg vilket arbete som förväntas från dig för att lyckas handla upp entreprenaden eller produkten på ett hållbart sätt. Ibland är det mer omfattande entreprenader där tydliga underlag underlättar våra anbudsgivare att räkna på, oftast är det fördelaktigt att se över mängder i samband med framtagning FFU för att du själv ska kunna jämföra mot något och göra bedömning om det är rimligt eller inte.

 

 

Lägsta anbud är inte alltid bäst. Här gäller det att jämföra anbuden under samma förutsättningar och säkerställ vad som ingår i anbuden. Finns det risker för anbudsgivaren där man tar höjd? Utvärdera entreprenadens risker och vilka samarbeten som vi kan se över ihop med anbudsgivaren. Ibland köper H2 färgen till målaren, Ibland köper vi toalettstolar till VS. Gå igenom delarna och gör din läxa.

 

 

Förfrågningsunderlag (FFU)

Ett förfrågningsunderlag bör nnehålla ett tydligt sammanställt underlag på arbetets omfattningen som är kalkylerbart för anbudsgivaren och jämförbart för oss på H2.

För att på ett fylligt sätt ge uttryck för H2 krav skall därför förfrågningsunderlaget omfatta alla de dokument som beskriver kraven, liksom också de förutsättningar och underlag som de baseras på. Beroende på arbetets omfattning varierar därmed FFU-innehållet.

Det finns framtagna PM-mallar som man kan utgå ifrån när man ska handla upp en entreprenör. Länk till PM-mallar

 

Exempel på innehåll i FFU,

1. Tidplan*
2. APD*
3. PM*
4. Handlingar (A, K, Brand, EL, VVS, omfattning baseras på entreprenaden.
5. Kravbeskrivningar, omfattning baseras på entreprenaden.

 

 

Order & Beställningsskrivelse

H2_Order + AF_digisign     (Skapa inlogg för här: Digital Signering)
H2_Order + AF_ENG_digisign
H2_Order_Produkter
H2_Order_Products_ENG
H2_Order_Projektör

 

Translate »