testar123https://www.h2entreprenad.se

03. Inköp & Material

 

Inköpstaktik

 

Bjud in minst 3st anbudsgivare för att säkerställa korrekt prissättning.
1. Lägst anbud är inte alltid bäst.
2. Jämför anbud under samma förutsättningar/ingående delar.

 

 

Förfrågningsunderlag (FFU)

Ett förfrågningsunderlag ska innehålla H2 samtliga krav på den blivande produkten formuleras på ett sätt som är kalkylerbart för anbudsgivaren och mätbart för oss på H2.  För att på ett fylligt sätt ge uttryck för H2 krav skall därför förfrågningsunderlaget omfatta alla de dokument som beskriver
kraven, liksom också de förutsättningar och underlag som de baseras på. Beroende på arbetets-omfattning varierar därmed FFU-innehållet.

Det finns framtagna PM-mallar som man kan utgå ifrån när man ska handla upp en entreprenör. Länk till PM-mallar

 

Anbud och jämförelse

Vid mottagande av ett anbud är det dags att granska anbudet. Granskning skiljer sig åt beroende på anbud men generellt är första steget att

Beställningsskrivelse

Translate »