testar123https://www.h2entreprenad.se

Klimatkalkyl

Vår strategi

har tydliga mål på att minska våra utsläpp av växthusgaser för att skapa hållbara och mer resurseffektiva projekt. Vi vill ta vårt ansvar och samtidigt vara innovativa och lösningsorienterade. Samtidigt finns också lagen om klimatdeklarationer som ger en bra utgångspunkt för metodiken.

För att minska våra utsläpp måste vi mäta vad vi faktiskt bygger in i våra hus. Vilka material vi använder, hur mycket vi använder och hur mycket spill som slängs. Vi behöver dessutom räkna på all energi som går åt under projekttiden för uppvärmning, lull och arbetsmaskiner.
För att säkerställa att samtliga processer inkluderas i en byggnad och således hos ett material eller process finns en metodik som kallas för Livscykelanalys (LCA). LCA är indelad i flera skeden som får namnen A-D, där olika beräkningar görs för varje indelning.

I nuläget inkluderas Byggskede A, och det är den som vi ska fokusera på i våra beräkningar. Klimatkalkylen är vårt verktyg för att beräkna A1-A4.
A5 inkluderar avfall och energi. Insamling av denna data sker separat.

Vad inkluderas i vår klimatkalkyl?

I klimatkalkylen fokuserar vi på mängden köpt material och transport.

Vem fyller i en klimatkalkyl?

I första hand fylls i den i av projektledare för respektive projekt.

Hur fyller jag i en klimatkalkyl?

Du hittar mallen för klimatkalkylen HÄR.
Följ instruktionerna på flik 1.
DU kan även se en inspelad genomgång HÄR

När fyller jag i klimatkalkylen?

Klimatkalkylen fylls i under projektets gång, efter varje färdigställande byggdel
Du får en påminnelse i BOON när det är dags för uppföljning

Hur samlar jag in data?

Vid frågor; kontakta Sanna@h2entreprenad.se

När det är dags att börja att samla in data skickat du ut ett mail till leverantören /UE.
Bifoga mallen enligt nedan och be dom att fylla i.
Under intern projektmapp ”04. Dokument” finns ”klimatkalkyl” där allt underlag ska sparas

– Underlag till klimatkalkyl, SE ( Word, 36kB )

– Underlag till klimatkalkyl, ENG ( Word, 36kB )

Translate »