testar123https://www.h2entreprenad.se

Jämställdhets- och diskrimineringspolicy

H2 ska i enlighet med jämställdhetslagen främja alla anställdas lika rätt i fråga om arbete, anställnings- och andra arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter. H2 ska tillsammans med arbetstagare verka för att utjämna och förhindra skillnader i löner och andra anställningsvillkor som är att betrakta som lika eller likvärdigt samt främja lika möjligheter till löneutveckling för alla anställda.

 

Jämställdhets- och diskrimineringspolicy Svenska

Jämställdhets- och diskrimineringspolicy Engelska

 

Translate »