testar123https://www.h2entreprenad.se

Checklista inför ledighet

Schema ledighet: ( Ansvar alla )

– Samtliga anställda skall fylla i sin planerade ledighet i excel via länken, kommer du till webbläsaren så välj ”Visa i finder” uppe till höger, gör sedan dina ändringar.

H2 Semesterlista

Checklista Produktion ( Ansvar PC )

– Planering (APD & Leveranser) gjord lediga veckorna + veckan ni är tillbaka.

– Tillsyn under ledigheten? (Vem gör vad ifall något händer? Har vi en UE som bor nära eller kan ta ett varv?

– Vatten o avlopp till etablering, isolerat och fungerande värmekabel igång?

– Vattenslangar avstängda?

– Värme i byggnaderna, är det stabilt eller krävs åtgärder innan ledighet?

– Avfuktare i drift?

– Belysningen på bygget, astrour inställda? Belysning skrämmer iväg löst folk.

– Lås och bom av bygget, bodar, grindar, byggdörrar, Ställ något stort framför containrarna.

– Är det regn- och vädertätat in till hus och över material?

– Beställningar inför ledigheten, enklare att komma tillbaka med satt planering.

– Leveranser under ledighet?, planerade eller helt stoppade? Risker?

– Hyresprodukter tillbakalämnade?

– Sist men inte minst, STÄDNING av arbetsplatsen från alla UE. Innan dom går på ledighet ska det vara kliniskt rent i varje utrymme.

Checklista Ekonomi: ( Ansvar alla )

– Tidrapporter klara i Fortnox senast 1e dagen på månaden.

– Körjournaler inlämnade senast 1e dagen på månaden.

– Tidrapporter yrkesarbetare inlämnade senast 1e dagen på månaden.

– Alla fakturor med förfallodag tom semesterslut + 1 vecka ska vara slutattesterade.

Translate »