testar123https://www.h2entreprenad.se

Hållbarhetspolicy

Vi vill bedriva en långsiktigt hållbar verksamhet, där vi minimerar risker och tar ansvar och genom innovation skapar lösningar som är såväl ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbara. Det är vårt ansvar att värna om jorden, om de framtida generationerna och att upprätthålla ett långsiktigt hållbart företagande.

Vi anser att våra åtaganden och vår strategi skapar förtroende hos våra medarbetare, beställare och leverantörer. Vi skapar också en större attraktion på marknaden, vi får en hållbar tillväxt, och sist men inte minst, så ser vi att vi verkar mot en positiv påverkan i vårt samhälle. Syfte och kommunikation.

Syftet med vår hållbarhetspolicy är att sätta ett ramverk för hur vi på H2 ska bedriva vårt hållbarhetsarbete. Den ska ge en helhet och öka förståelsen för vår hållbara affärsutveckling. Vi vill också att den ska inspirera våra intressenter till att börja jobba systematiskt med ständiga förbättringar när det gäller hållbarhetsarbetet.

Hållbarhetspolicy Svenska

Hållbarhetspolicy Engelska

Translate »