testar123https://www.h2entreprenad.se

Gips

Rutin för inköp, montering och avfall utav gips.

På H2 står gips för cirka 15% av vårt totala avfall, vilket är en betydande del, och varför vi väljer att fokusera på materialet lite extra.
På de projekt som vi tittat på ligger spillet på närmare 20%, i branschen är standarden 10%, vilket betyder att vi behöver jobba mer aktivt med att minska slöseriet.  
Nedan har vi därför sammanställt en rutin och arbetssätt som alla förväntas att följa:

Vid frågor
Sanna Norén / 070 725 59 26
sanna@h2entreprenad.se

 • Inköp

  Vi köper i regel i gips från Gyproc eller Knauf, vilket ger oss bra förutsättningar att kunna återbruka spillet hos leverantörerna. Köper ni in från andra så kontakta gärna Inköp. Viktigt att tänka på :

 • En grundlig arbetsberedning av montering har genomförts innan mängdning börjar.

 • Ta dig tiden att verkligen mängda ordentligt. Beräkna efter en optimal installation.

 • Beställ alltid dimension utefter projektspecifika förutsättningar.

 • Det är viktigt att vi tänker på On-time leveranser så att vi inte riskerar att materialet förstörs vi.

 • Inför montering

  När vi fått våra gipsskivor så är det viktigt att vi innan montering förvarar dom rätt!

 • När du beställer ska du alltid ha en vädersäker förvaring förberedd. Ingen fukt eller väta få komma nära materialet.

 • Se till att gipsen är väl paketerad/inplastad.

 • Vid byggmötet inför start av montering så läggs extra fokus på just minimering av spill.

 • Vid montering

  Montageutförande och uppföljning av satt arbetsberedning

 • Följ upp att montering görs enligt arbetsberedningen.

 • Vi återanvänder gips där det går, skarva och ta med till nästa rum/lägenhet.

 • Var noga med att följa att följa ”lägenhetespacknings-principen”.

 • När vi får svinn

 • Då vi beställer från Gyproc eller Knauf så kan vi i stället för att slänga gipsen få den återanvänd. Detta kräver lite extra (gipsen ska vara ren och torr), men det är ett bättre alternativ för både miljön och ekonomin.

 • Både Big Bag och Ragnsells har avtal med Gyproc, så dom kan hämta spill.

 • Om vi väljer att slänga gips till vår avfallsleverantör så ska alltid ha en stängd avfallscontainer som förhindrar att gipset blir blött och väger mycket mer. Ha en så stor container som möjligt och planera utsättning tömning/hämtning så precist som det går (40% av kostnaden ligger i transporter och hyra).

 • Uppföljning

 • Internrevision (årligen). Där kommer vi att se över inköp av gips, arbetsbededningen och kg gips / BTA som har slängts.

 • När vi färdigställer projekt så sammanställs resultatet av totalt svinn av gips vilket tas upp på PL-forum, månadsrapporter och årsrapporter.

Translate »