testar123https://www.h2entreprenad.se

GDPR-policy

Syftet med denna policy är att säkerställa/beskriva hur vi på H2 hanterar, samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter i enlighet med EUs dataskyddsförordning
(General Data Protection Regulation – GDPR).  Policyn omfattar alla behandlingar där personuppgifter hanteras och omfattar såväl strukturerad som ostrukturerad data.

GDPR-policy

Translate »