testar123https://www.h2entreprenad.se

Dokumenthantering

Jobba säkert i molnet!

Vi jobbar endast med data och filer på Dropbox, aldrig på skrivbordet! Då har alla i projektet samma version och förutsättningar. Vi riskerar heller aldrig att förlora viktig information i en dator eller telefon om den försvinner eller går sönder.

Alla våra projekt har samma struktur och upplägg, då hittar vi informationen enklare och kan ta hjälp av varandras erfarenheter. Det är viktigt att du jobbar enligt strukturen som är uppskapad, ta hjälp av en kollega om du inte hittar rätt placering.

Vår dropbox är uppdelad i två olika behörigheter; Team folder och projektmapp, mer om dessa följer nedan:

Team folder

Här ligger information som endast är till oss som jobbar på H2. Se det som vårt intranät där du har tillgång till mallar, tips, rutiner och den interna projektdokumentationen. De projektmappar som ligger under ”H2 Projekt” är där vi lägger våra pågende arbetsdokument, arbetsberedningar, egenkontroll, tidigare revisioner av handlingar, foton och alla avtal, kolla igenom mappstrukturen så ser du vad som gäller.

 

Projektpärm

Projektpärmen eller ”allmänna” är den mappen vi skapar upp för att tillsammans med projektörer och underentreprenörer att arbeta med som enda plats för dokument. Här laddar projektörerna upp sina handlingar, vi presenterar APD-planer eller kvalitetsdokument, kort och gott allt som krävs för att våra samarbetspartners skall ha rätt förutsättningar för att göra arbetet ligger där.

 

UPPGIFT : Ställ dig nu i dropboxmappen ( H2 Entreprenad ) i utforskaren på datorn, där högerklickar du och skapar ny mapp, döp den till projektnummer och projektnamn samma som i Boon eller interna på dropbox, Exempel ”72010 Bikabonatet” bjud in rikard@h2entreprenad.se.

Gå sedan till Team folder, mallar, projektering, uppstart och sedan mappstrukturer. Där väljer du sedan allmänna projektpärmens struktur och kopierar ( inte dra över! ) till projektpärmen du skapat.

Translate »