testar123https://www.h2entreprenad.se

Daglig energiuppföljning för alla projekt med tätt hus.

Vi står inför utmaningar när det gäller energi, det gäller att hushålla med våra resurser för att vara miljömässigt och ekonomiskt hållbara. Redan år 2025 ska vi minskat vår klimatpåverkan med 50% och total användning med 20%, så vi behöver agera nu!.

Därför har vi tagit ett helhetsgrepp och skapat en del nya arbetssätt för att tillsammans skapa en energieffektiv arbetsplats.

För alla projekt med tätt hus:
Fokus inneklimat: För att snabbt identifiera var vi skall fokusera på i projekten så har vi uppfört en ny rutin, denna bygger på att vi ska hålla max 20°C i etablering och projektet vid tätt hus.

Alla projekt som har tätt hus ska ha daglig energiuppföljning under eldningssäsong

– Varje dag ska projektet rapportera temperatur för sina mätare.
– Vid avvikelse från 19-21°C ska avvikelse skrivas och åtgärd noteras.

Resterande mätare ska NI SJÄLVA placera ut på olika våningsplan, ev. olika byggnader. Förslagsvis minst tre per trapphus och vid checkpoints ( en i entré, en mitten och en på vinden )

_

TO-DO:
Köp in termometrar från Ahlsell ( 104349, antal enl. nedan ) – Snarast
– Montera mätare – Senast 31 oktober
– Två mätare i etableringen. ( en uppe, en nere )

– Gör dagliga mätningar i FORMS – Fr.o.m. 1a nov

Varje dag kommer ett mail som påminner att du ska gå in på en länk och fylla i en energiuppföljning i ett formulär, följ instruktionerna där. Formuläret är kopplat till en TEAMS grupp där ni alla är inbjudna. Där kan man löpande diskutera eller ställa frågor.

Utvärdering och avstämning kommer att ske löpande, via formulären, men även via månadsrapporten. Inbjudan till en teams-genomgång kommer efter ca en månads uppföljning.

Translate »