testar123https://www.h2entreprenad.se

Dagbok

Dagbok, inte bara för andras del.

Att skriva dagbok görs dagligen i alla projekt, inte enbart pga. att det är lagkrav och avtalat mot våra beställare utan för att vi även samtidigt har stor nytta och behov av denna enkla rutin. Dagboken skall innehålla vilket antal personer från respektive företag samt en beskrivning av arbetet dom utför den dagen, samt i fritexten ifall det är något som avviker på arbetsplatsen som inte är kopplat till entreprenörer. Väder och datum fylls i automatiskt.

 

När du skriver dagboken kan du tänka dig utifrån ett sämsta tänkbara scenario, dvs. förutse ifall det händer något som innebär att vi måste försvara oss informativt mot en entreprenör, då är det guld värt att vi har skrivit uttömmande även om dom små sakerna som kanske inte betyder mycket då. Slarvade dom med tiderna, brände dom fel vid en gavel eller struntade dom med skyddet? Det är inte många extra sekunder överlämning som alltid gör nytta i framtiden.

 

Dagboken skriver man genom sitt projekt i Boon, via projektöversikten finns det en meny på vänster sida. Dagboken hämtar från tidplanen vilka arbeten som är planerat den dagen samt vem som är kopplad att utföra arbetet och listar dessa för dig att kommentera. Men det förutsätter att du kopplat vilka entreprenörer som arbetar på projektet samt vilka arbeten dom utför. Följ stegen i nedan ordning för att systemet skall fungera som det är tänkt!

 

1. Fyll i din projektdata ( Ansvar Projektledare )

– Gå till projektinställningar för projektet
– Fyll i alla fält som går för ”Projektering” och ”Produktion”

 

 

 

2. Koppla din projektdata ( Ansvar Projektledare )

– Gå till tidplanen för projektet.
– Gå igenom alla huvudkategorier och säkerställ att alla ”UE Link” stämmer överens med utförandet, dölj interna funktioner som ex. inköp. UE Link avspeglar de rader du kopplade i steg 1.

 

 

3. Fyll i din dagbok ( Ansvar Platschef )

Via projektöversikten hittar du till dagbok från menyn på vänstersidan. Har du flera dagar som ej fyllts i så välj den äldsta först och jobba dig framåt. ( Startdatum för dagboken hittar du i projektinställningar ) Av standard är ”Kopiera Gårdagen” inställt ifall ni har återkommande arbeten flera dagar i rad så utgår den från gårdagens dagboksblad och kopierar denna data. Vill du tydliggöra ett viktigt dagboksblad så att du enkelt hittar det i efterhand så bocka för ”Flagga den här dagen” då kommer detta markeras gult i tidplanen.

 

Klicka dig vidare till och fyll i företag för företag och övriga kommentarer ( Möts du av rödmarkerade händeler, gå tillbaka till steg 1 & 2 innan du fortsätter.

 

Skriv så gott det går om varje entreprenör, vilket arbete och vart är lägsta nivå.

ifall du saknar en entreprenör i listan kan du skriva texten i ”Övriga kommentarer”

 

 

Här hittar du skriven dagbok för ett projekt

I tidplanens nedersta del hittar du skriven dagbok, det hjälper att zooma in för att få precision att klicka på dagarna. ( Håller du in ”Shift” när du scrollar rullar den i sidled ) Skulle du vilja exportera ett dagboksblad så använder du dig av skärmklippsverktyget eller liknande.

 

 

 

Translate »