testar123https://www.h2entreprenad.se

10. Checklista Bas-U

Checklista Bas-U

Ett hjälpverktyg för BAS-U på plats med flertalet kontrollpunkter som ska hanteras på våra arbetsplatser. Checklista Bas-U ska vara kommenterad varje vecka utav BAS-U och uppladdad korrekt, struktur och exempel historik enligt nedan.

Exempel på en god revisionshistorik

Mappstruktur: KMA > 03. Arbetsmiljö > Checklista BAS-U.

 


Bedömande kriterier kvalitetssäkring

SÄKER ARBETSPLATS

Ingen anmärkning och uppdaterad enligt arbetsplatsens verklighet senaste veckan (5p)

1-2st  anmärkning och uppdaterad enligt arbetsplatsens verklighet senaste veckan, kommentera anmärkningen (3p)

3st eller fler anmärkningar men uppdaterad enligt arbetsplatsens verklighet senaste veckan, kommentera anmärkningarna (0p)


ARBETSMILJÖRISKER VID BYGGNADSARBETE DEL 1

Ingen anmärkning och uppdaterad enligt arbetsplatsens verklighet senaste veckan (5p)

1-2st  anmärkning och uppdaterad enligt arbetsplatsens verklighet senaste veckan, kommentera anmärkningen (3p)

3st eller fler anmärkningar men uppdaterad enligt arbetsplatsens verklighet senaste veckan, kommentera anmärkningarna (0p)


ARBETSMILJÖRISKER VID BYGGNADSARBETE DEL 2

Ingen anmärkning och uppdaterad enligt arbetsplatsens verklighet senaste veckan (5p)

1-2st  anmärkning och uppdaterad enligt arbetsplatsens verklighet senaste veckan, kommentera anmärkningen (3p)

3st eller fler anmärkningar men uppdaterad enligt arbetsplatsens verklighet senaste veckan, kommentera anmärkningarna (0p)


ARBETSMOMENT MED SÄRSKILJDA MILJÖRISKER

Ingen anmärkning och uppdaterad enligt arbetsplatsens verklighet senaste veckan (5p)

1-2st  anmärkning och uppdaterad enligt arbetsplatsens verklighet senaste veckan, kommentera anmärkningarna (3p)

3st eller fler anmärkningar men uppdaterad enligt arbetsplatsens verklighet senaste veckan, kommentera anmärkningarna (0p)


KONTROLL AV UTRUSTNING OCH INSTALLATIONER PÅ BYGGARBETSPLATS

Ingen anmärkning och uppdaterad enligt arbetsplatsens verklighet senaste veckan (5p)

1-2st  anmärkning och uppdaterad enligt arbetsplatsens verklighet senaste veckan, kommentera anmärkningen (3p)

3st eller fler anmärkningar (0p)

Translate »