testar123https://www.h2entreprenad.se

10. Checklista Bas-U

Checklista Bas-U

Ett hjälpverktyg för BAS-U på plats med flertalet kontrollpunkter som ska hanteras på våra arbetsplatser. Checklista Bas-U ska vara kommenterad varje vecka utav BAS-U och uppladdad korrekt, struktur och exempel historik enligt nedan.

Exempel på en god revisionshistorik

Mappstruktur: KMA > 03. Arbetsmiljö > Checklista BAS-U.

 


Bedömande kriterier kvalitetssäkring

SÄKER ARBETSPLATS

Ingen anmärkning och uppdaterad enligt arbetsplatsens verklighet senaste veckan ( 5p )

1-2st  anmärkning och uppdaterad enligt arbetsplatsens verklighet senaste veckan, kommentera anmärkningen ( 3p )

3st eller fler anmärkningar men uppdaterad enligt arbetsplatsens verklighet senaste veckan, kommentera anmärkningarna ( 0p )


ARBETSMILJÖRISKER VID BYGGNADSARBETE DEL 1

Ingen anmärkning och uppdaterad enligt arbetsplatsens verklighet senaste veckan ( 5p )

1-2st  anmärkning och uppdaterad enligt arbetsplatsens verklighet senaste veckan, kommentera anmärkningen ( 3p )

3st eller fler anmärkningar men uppdaterad enligt arbetsplatsens verklighet senaste veckan, kommentera anmärkningarna ( 0p )


ARBETSMILJÖRISKER VID BYGGNADSARBETE DEL 2

Ingen anmärkning och uppdaterad enligt arbetsplatsens verklighet senaste veckan ( 5p )

1-2st  anmärkning och uppdaterad enligt arbetsplatsens verklighet senaste veckan, kommentera anmärkningen ( 3p )

3st eller fler anmärkningar men uppdaterad enligt arbetsplatsens verklighet senaste veckan, kommentera anmärkningarna ( 0p )


ARBETSMOMENT MED SÄRSKILJDA MILJÖRISKER

Ingen anmärkning och uppdaterad enligt arbetsplatsens verklighet senaste veckan ( 5p )

1-2st  anmärkning och uppdaterad enligt arbetsplatsens verklighet senaste veckan, kommentera anmärkningarna ( 3p )

3st eller fler anmärkningar men uppdaterad enligt arbetsplatsens verklighet senaste veckan, kommentera anmärkningarna ( 0p )


KONTROLL AV UTRUSTNING OCH INSTALLATIONER PÅ BYGGARBETSPLATS

Ingen anmärkning och uppdaterad enligt arbetsplatsens verklighet senaste veckan ( 5p )

1-2st  anmärkning och uppdaterad enligt arbetsplatsens verklighet senaste veckan, kommentera anmärkningen ( 3p )

3st eller fler anmärkningar ( 0p )

Translate »