testar123https://www.h2entreprenad.se

Bluebeam

Revu – Vårt favoritverktyg för tydlig kommunikation

Revu är en enkel och kraftfull PDF-Läsare som låter oss mängda, kommentera, markera, rita, klippa och klistra i PDF’er. Det finns installerat från start på din dator och när du öppnar en PDF sker det via Revu. Alla som arbetar på H2 skall erfaret kunna arbeta i revu som hjälp för att skapa informativa överlämningar och instruktioner på arbetsplatsen. Börja med att se instruktionsvideon via länken ( 30 min. ) Sedan skall vi göra en uppgift som fångar upp våra vanligaste verktyg och hur vi jobbar med dom.

1. Revu Introduktion

Standardverktygen i programmet ( kalibrera, mäta, kommentera, klipp och klistra mfl. ) hur man sätter upp en arbetsvy med flera flikar, ändrar i sidor, ta bort och lägga till.

2. Revu Struktur

Vilka filer vi arbetar med filer i de olika skedena från projektering till utförande, hur vi drar nytta av varandras arbete, ex. tidiga mängder grundackord nyttjas även på cellplast beställning eller fasadanbudet för ex ställning osv., hur vi sparar dessa binders och vad som händer om det blir revidering, egna verktygssatser. ( Bör addera försättsblad med checklista på mängddok? )

3. Revu Beräkning

Från start till mål hur vi mängdar gips och stål, vikten av att döpa markeringar rätt och att dom skall bestå i dokumentet, vart och hur vi specificerar hur mycket spill vi lagt till och hur vi kontrollmäter våra mängder innan beställning.

4. Revu Export

Att plocka ut mängderna för rätt tillfälle, vilket spill vi använder oss av och strukturera datan till en filtrerbar eller pivoterad excel.

– Utbildningstillfälle 4 April 2023 via denna länk

– Kunskapsprov

Translate »