testar123https://www.h2entreprenad.se

Avfall

Avfall 

På H2 ska vi göra allt för att avfall inte ska uppstå, och vi har tydliga mål om 80% sorteringsgrad, <1% deponi och ett totalt minskat avfall på 40% fram till 2025.

För att uppnå detta har vi tagit fram förtydligande steg genom projektet.

Anbud

Vi vill alltid konkurrensutsätta våra avfallsleverantörer inför varje nytt projekt. Alla leverantörer ska ha samma möjlighet och att vi ska kunna jämföra olika anbud på ett korrekt sätt, med uppskattade mängder så att vi förstår vår totalkostnad. Samtidigt så vill vi kunna jämföra både geografiskt och historiskt för att få den bästa prisbilden.  

Inför varje anbudsförfrågan ska denna anbudsmall skickas ut. Det är viktigt att leverantören fyller i pris samtliga fraktioner, så att vi får en transparant jämförelse.

Som projektledare ska du sedan sammanställa samtliga anbud enligt denna snurra för att kunna välja rätt leverantör.

Att tänka på:

– Viktigt att underlaget sparas så att vi kan fortsätta att ha jämförbara underlag framöver

– Om en mindre lokal leverantör ska användas, se till att vi kan få ut data på avfallsmängder frekvent, helst genom statistiksystem.

Startmöte

Innan projektet startar på plats så är det viktigt att ha ett startmöte tillsammans med avfallsleverantören. Notera att det finns ett separat mötesprotokoll för detta:

startmötesprotokollet-avfall

Från och med november 2020 är det avfallsproducenten (I detta fall vi på H2) som har ansvar för att lagen kring dokumentation om Farligt Avfall redovisas till naturvårdsverket, se till att skriva under att avfallsleverantören sköter inrapporteringen av detta.

Tillgång till Farligt Avfall-lista (FA-lista 2019)

Sortera

Nio fraktioner ska alltid sorteras enligt lag. Under det senaste året har det varit flera kontroller från kommunerna.
1. Trä
2. Mineraler som består av betong, tegel, klinker, keramik eller sten
3. Metall
4. Glas
5. Plast (obs! Det är flera olika typer av plast som sorteras ut)
6. Gips
7. Brännbart
8. Farligt Avfall (Redovisning krävs till Naturvårdsverket)
9. Elektroniskt avfall (allt som har haft el i sig ska sorteras hit)

Uppföljningsmöten

För att ständigt kunna förbättra oss så är uppföljning viktigt. Var 6:e månad så ligger det inlagt en påminnelse i BOON för avfallsuppföljning, tillsammans med avfallsleverantören.

– Det är platschefen som bokar in mötet tillsammans med leverantören.

– Ni går tillsammans igenom mötesprotokollet (Ni hittar protokollet här)

– Spara underlaget i respektive projekt under Kommunikation -> Startmöten UE

Checklista produktion för effektiv avfallshantering

1. Planera in placering för fraktioner så det enkelt kan tömmas.

2. Bygg ramp/avsats vid höga containrar för att enklare kunna slänga skräp och även inspektera containrar. Det ska vara enkelt och tillgängligt att hålla rent.

3. Skylta tydligt med bilder vilket avfall som ska till resp. fraktion. Det är inte kul att städa ur en container och även lägga tid på att bötfälla UE vid felsortering.

4. Prioritera ALLTID så stora containrar som möjligt, mindre antal tömningar på ett bygge kan reducera kostnaden med upp till 70%.

5. Man behöver inte ha alla fraktioner på plats samtidigt (om inte fraktionen finns att sortera ut) effektivisera ytorna och ta kontroll över vilket avfall som blir från resp UE under startmötet & UE-möten.

6. Prioritera stängda containrar på fraktioner som:
– är lätta såsom cellplast, wellpapp då dessa lätt flyger bort.
– på gips och isolering då dessa väger mycket mer om de kommer i kontakt med väta

7. Gällande bodetablering: Här gäller särskilda regler och lite annorlunda priser. Se över hur din kommun hanterar detta avfall och sortera ut så mycket som det går från etableringen.

8. EU – pallar. Se till vår leverantör alltid hämtar dessa

9. Undvik i att största möjliga mån att producera avfall
– fråga om leverantören kan ta med sig eventuella rester eller ta med sig emballage.
– Fråga om det finns någon form av retursystem för material
– Måttbeställ i den mån som det är möjligt

Mer info? – Summering avfallslagar

Vill du ha mer information om avfall? Vår hållbarhetsavdelning har paketerat ihop information kring Sortering, Farligt avfall och lagar etc i powerpointen i denna länk ”Nya avfallslagar Summering”.

Translate »