testar123https://www.h2entreprenad.se

14. ÄTA-Hantering

ÄTA-Rutin

 

Länk till ÄTA-rutin

Det är obligatoriskt att arbeta med ÄTA-hanteringen enligt rutin. Om vi inte följer rutinen kommer ekonomiavdelningen bli ineffektiv och få bekymmer vid fakturering. Det är projektledaren som ansvarar att även ÄTA-mallarna ligger förbereda vid projektstart.

 

Den som skapar ÄTAN, ansvarar för ÄTAN

 

 

ÄTA-Mall

I nedan länk finner ni mallarna som appliceras till rutinen. I mallarna under flik 2 finns det en ÄTA-Guide som förklarar hur man använder excelen.

 

 

Länk till ÄTA-mall som avser ÄTA till UE – (Excel)

Länk till ÄTA-mall som avser ÄTA till Beställare – (Excel)

 

 

Notera att man inte ska fylla i kolumnerna nedanför rödmarkerade cellen. Dessa kolumner kommer fyllas i automatiskt när ni fyller i Nr-flikarna korrekt och fullständigt. Var noga med att följa detta så excelen förblir effektiv för er och tidsbesparande.

 

Notera att man ska fylla i kolumnerna nedanför grönmarkerade cellen. 
Dessa fyller man i manuellt med aktuell status. Alla inskrivna ÄTOR ska han en status kopplat till sig. Använd statusfärgerna som ligger förberett i mallen.
Enklaste är om  du använder funktionen CTRL+C och CTRL+V för att använda samma kulör.

Translate »