testar123https://www.h2entreprenad.se

ÄTA-Hantering

ÄTA

ÄTA-arbeten är en förkortning på arbeten som innebär Ändringar, Tillägg och Avgående. ÄTA-arbeten innebär rent konkret olika former av, till kontraktet/avtalet, väldigt närliggande arbeten som är vanligt förekommande under utförandet av entreprenader. Att det förekommer ÄTA-arbeten har inte att göra med entreprenörens expertis eller sakkunskaper, utan det handlar mer om att mer avancerade åtgärder är nästan omöjliga att helt förutse och projektera in i avtalande handlingar.

 

Rätt & Skyldighet

ABT 06 föreskriver att beställaren har rätt att få ÄTA-arbeten gjorda om man skriftligen begär detta. Det som man dock måste veta är att entreprenören även har en rätt att få ÄTA-arbetet tilldelat. Av detta följer att om ÄTA-arbeten ligger för handen så kan du inte som beställare välja en annan entreprenör utan att först fråga den aktuella entreprenören. Om du ändå skulle göra detta har entreprenören en rätt till ekonomisk kompensation som inkluderar inkomstbortfall.

 

 

ÄTA-Rutin

 

Länk till ÄTA-rutin

Syftet med rutinen är att skapa ett likvärdigt ÄTA-underlag och ett effektivt flöde in till vår ekonomiavdelning med rätt mängd information.

 

ÄTA-Mall

I nedan länk finner ni mallarna som appliceras till rutinen. I mallarna under flik 2 finns det en ÄTA-Guide som förklarar hur man använder excelen.

 

Länk till ÄTA-mall som avser ÄTA till UE – (Excel)

Länk till ÄTA-mall som avser ÄTA till Beställare – (Excel)

 

 

Notera att man inte ska fylla i kolumnerna nedanför rödmarkerade cellen. Dessa kolumner kommer fyllas i automatiskt när ni fyller i Nr-flikarna korrekt och fullständigt. Var noga med att följa detta så excelen förblir effektiv för er och tidsbesparande.

 

Notera att man ska fylla i kolumnerna nedanför grönmarkerade cellen. 
Dessa fyller man i manuellt med aktuell status. Alla inskrivna ÄTOR ska han en status kopplat till sig. Använd statusfärgerna som ligger förberett i mallen.
Enklaste är om  du använder funktionen CTRL+C och CTRL+V för att använda samma kulör.

Translate »