testar123https://www.h2entreprenad.se

Arbetsplatsintroduktion (API)

Arbetsplatsinstroduktion (API)

Arbetsplatsintroduktion innebär att vi förbereder underentreprenörers anställda inför uppstart på arbetsplatsen. Efter att vi har avtalat att dom skall utföra ett arbete på vårt bygge skall våra regler och förutsättningar förmedlas och signeras innan dom får beträda arbetsplatsen, för om vi alla jobbar med samma ambition och tillsammans för en säker och ordnad arbetsplats är det enklare att göra det vi är där för.

Translate »