testar123https://www.h2entreprenad.se

Arbetsmiljöpolicy

H2 har en verksamhet som kan innehålla en hel del arbetsmiljörisker. Företaget och de anställda skall följa de lagar, föreskrifter och normer som ställs på verksamheten. Ledning samt de anställda är också medvetna om att vi måste bevaka arbetsmiljön så att inga risker uppstår och det ligger i allas intresse att upprätthålla en standard som är högre än minimikravet.

Att trivas och utvecklas i sitt arbete samt arbeta på säkra arbetsplatser är viktigt för oss då det skapar trygghet i det dagliga arbetet. En öppen attityd och diskussion med och mellan samtliga anställda är viktigt för oss på H2 Entreprenad.

Arbetsmiljöpolicy Svenska

Arbetsmiljöpolicy Engelska

Translate »