testar123https://www.h2entreprenad.se

08. Arbetsberedningar

Syftet med H2 Arbetsberedningar är att säkerställa kvalitativa arbetsprocesser samtidigt ha möjlighet att kunna förädla arbetsprocesserna ytterligare. Vi ska inte uppfinna hjulet varje gång utan enbart göra de projektspecifika ändringar som krävs för högsta effektivitet. Checklistan nedan ligger till grund för bedömningsnivån för oss på H2 vid framtagandet för att vi ska kunna utvecklas som bolag och uppnå våra kvalitetsmål.

 

Syftet med UE Arbetsberedningar är att samordna byggarbetsplatsen, driva in deras arbetsberedningar/montageanvisningar för att vi sedan ska kontrollera så arbetet är säkert utfört till rätt kvalitet. Vi har då även chans att kunna påverka UE i eventuell arbetsgång som kan innebära effektivitet mellan UE samt mervärde i H2 produktion.

 

H2 arbetsberedningar ska vara klara och överlämnade vid ett startmöte minst 2 veckor innan arbetsmomentet startar.

UE Arbetsberedningar ska  vara klara innan Startmötet sker (minst 2 veckor innan utförandet sker)

 

 

 

Steg 1 – Planera framtagningen utav arbetsberedningar.

Första steget är att identifiera vilka arbetsmoment som kommer ske i projektet och vem som ska utföra arbetet. För att förenkla identifieringen har H2 tagit fram en minimumnivå vilka arbetsberedningar som ska tas fram under projektet och vilka som ska planeras in i BOON (Detta innefattar både H2-arbeten och UE-arbeten). Ibland använder vi egen personal för utförandet medan andra gånger använder UE som vi tillförser med material för att använda våra inköpskanaler och undvika påslaget.

Minimumnivå för arbetsmomenten som ska innehålla en arbetsberedning:

 

(H2) Arbetsberedning = H2 ansvarar vanligtvis för helheten med egen personal och material från leverantörer.

(UE) Arbetsberedning = UE ansvarar för entreprenaden i sin helhet,  men H2 har krav att samordna arbetsgång mellan andra UE, driva in UE riskanalyser, APD, Egenkontroll och Erfarenhetsåterföring kring momentet.

 

1.  Etablering (H2)
2.  Spont (UE)
3. Schakt / Mark (UE)
4. Skyddsbetong (H2)
5. Pålning (UE )
6. Detaljschakt /VA (UE)
7. Armering (H2)
8. Formning (H2)
9. Gjutning (H2)
10. Kran (UE)
11. Stomme (UE)
12. Tätskikt (UE)
13. Ställning (UE)
14. Tak (H2)
15. Papp (UE)
16. Håltagning (UE)
17. Plåt (UE)
18. Fasad (UE)
19. Hiss (UE)
20. Fönster/Fönsterdörrar (H2/UE)
21. Alupartier (UE)
22. Gips & Stål (Enkling) (H2/UE)
23. VS-Installationer (UE)
24. VENT-Installationer (UE)
25. EL-Installationer (UE)
26. Gips (Dubbling) (H2/UE)
27. Flytspackling (UE)
28. Estrisch (UE)
29. Målning (UE)
30. Golvläggning / Parkett (UE)
31. Kakel & Klinker (UE)
32. Kök (H2/UE)
33. Lägenhetskomplettering (H2/UE)
– Fönsterbrädor
– Badrumsinredning
-Skjutdörrsgarderober
-Innerdörrar
-Trycken, Hatthylla, Nyckelskylt, Gardinbeslag
34. Brandtätning / Fogning (UE)
35. Vitvaror (UE)


Identifiera nu vilka arbetsmoment som tillkommer i produktionen som ej är med i checklistan ovan. Viktigast är det för arbetsmoment som:

1.  innehåller stor arbetsmängd/många timmar och pågår under lång tid.
2. har många personer som ska samarbeta.
3. gäller nya arbetsmoment och tekniskt komplicerade moment.
4. är svåra att rätta till i efterhand.
5. är viktiga och kritiska för projektet.
6. har identifierade tekniska risker eller arbetsmiljörisker.
7. har hårda tolerans- och/eller kvalitetskrav.

 

Steg 2 – Koppla ansvarig person i BOON

Varje inplanerad arbetsberedning ska vara kopplad med ansvarig
person och UE. Syftet är att ha en tydlig kommunikationsväg och det är platschefen som ansvarar för att varje arbetsberedning har en DRI samt att arbetsberedningen följer minimumkraven.

 

Steg 3 – Påbörja kvalitetsdokumentet ”H2 Arbetsberedning 2021”

Nu är det dags att påbörja sida 1 – Checklista Arbetsberedning 2021.
Checklistan används för både H2-arbeten och UE-arbeten.
Se länkad kvalitetsdokument ”H2 Arbetsberedning 2021” nedan.
Denna checklistan kommer vara H2 egenkontroll för framtagningen utav arbetsberedningen.

 

Kvalitetsdokument ”H2 Arbetsberedning 2021” 

 

Redan vid detta skede är det tryggt att veta hur en färdigpaketerad arbetsberedning kommer se ut som är H2 minimumnivå. När samtliga word-dokument är klara sparar man sedan ner den till PDF och fortsätt arbetet med Bluebeam.

Om det inte finns en färdig egenkontrollsblankett för arbetsmomentet som ska utföras används mallen för att skapa upp en ny. Det ligger även en tom kontrollmall i ”H2 arbetsberedning 2021” som man kan använda sig utav vid specifika kontroller. Huvudsaken är att det finns en kontrollaktivitet/uppföljning kopplat till arbetsberedningen.

 

Länk till mall hittar ni här ”H2 Egenkontroll” 

 

Läs  igenom eventuella beskrivningar/kontrakt för arbetsmoment och förstå vilka förutsättningar som finns gällande utförandet. Ta kontakt med Projektledare om det dyker upp eventuella frågetecken.

Nu är det dags att beskriva er tänkta arbetsgång i BOON (exempel nedan) För att lyckas behöver man gå igenom ritningarna noggrant samt inhämta information från UE eller tidigare interna erfarenheter.
Ta kontakt med projektledare ifall du hittar eventuella fel eller behöver råd och tips. Syftet är för att underlätta samordningen mellan UE och utförare. Du kommer även få en enkel checklista att bocka av och kontrollera utförandet emot.

 

 

Steg 4 – Samla ihop gällande underlag och utför paketeringen i PDF.

Nu har du kommit så långt att du har läst på ritningar/kontrakt/beskrivningar/krav samt har en tänkt arbetsgång att kunna utföra arbetet. Du har säkert redan påbörjat med egna förtydligande på bygghandlingar etc för att underlätta för snickarna ute i produktion.

Tänk på att samla ihop underlaget till ett pedagogisk paket till utförare samt förbereda inför överlämningen. Följ Checklistan ”H2 Arbetsberedning 2021”.

Färglägg arbetsområden/etapper i Bluebeam ihop med en APD. Använd samma färger och planera etapperna i detalj i BOON. På detta sätt kan man enkelt visualisera sin kommunikation till utförare, exempel nedan.

 

 

Steg 5 – Mappstruktur för placering arbetsberedningar

Arbetsberedningar placeras sedan i allmänna mappen:
Projektpärm > 02. Produktion > 01. KMA > 03. KMA Arbetsberedning

 

Steg 6 – Överlämning och bekräftelse från utförare

Nu är det dags för en överlämning/kommunicera till utförare och berörda. Det är viktigt att detta utförs tydligt, säkerställ att mottagare förstår momenten och varför vi gör på sättet som är valt. Förklara den ”bigger picture” på arbetsområdet som kanske enbart du som har gjort arbetsberedning ser. Är det flera UE som är berörda är UE-mötet ett bra forum att förmedla information på. Är det enbart några få utförare (ex 2st snickare/ny UE) är ett separat startmöte rätt forum.

Vi vet enligt erfarenheter att det kan innebära en stor risk att enbart skicka över arbetsberedningen via mejl till en arbetsledare och få ett ”OK” som bekräftelse.

 

Egenkontroll (vid utförandet och efter utförandet)

Nu kommer vi till dagen då arbetsmomentet ska utföras och det blir dags för vår uppföljning och egenkontroll. Vid större moment är det viktigt med att följa tiderna och detta måste identifieras i tidigt skede om det är något som behöver justeras aktivt (arbetsflöde, metoder, tempo, kvalitet etc). Ta foton på det pågående arbetet så att detta finns för erfarenhetsåterföringen på nästa steg samt avstämning. Fyll/följ i egenkontrollsblanketten.

Länk till mall hittar ni här ”H2 Egenkontroll”

 

 

Bedömande kriterier kvalitetssäkring

Under 2020/2021 har vi sett en stor variation bland H2 Arbetsberedningar runt om i landet, både hur dom arbetas fram och hur dom kommuniceras ut till utförare. Nu har vi förtydligande steg kring vad minimumnivån är för H2, minimumnivån är att följa nedan steg från framtagning till erfarenhetsåterföring på avslutat arbete.

 

Planeringen i BOON för framtagning utav arbetsberedning är klar minst 15 veckor före startmötet (4p)
Arbetsberedning kopplad med DRI och UE i BOON minst 8 veckor fram? (2p)
H2/UE arbetsberedningar är framtagna och startmöte inbokat 2 veckor före utförandet enligt H2 minimumnivå.  (4p)
Arbetsgång i BOON framtagen för färdiga arbetsberedningar (4p)
PDF-Paketering enligt minimumnivå färdiga för klara arbetsberedningar (4p)
Paketerade arbetsberedningar ligger uppladdade enligt mappstruktur på dropbox? (2p)

 

Bedömande kriterier när samtliga arbetsberedningar är framtagna i produktion

När arbetsberedningarna är klara på minimumnivå så lämnar man ovan fält tomma och påbörjar istället nedan erfarenhetsblankett som sedan skickas till H2 System för sammanställning.

Ta en i taget som ni utvärderar varje kvalitetssäkring fram till projektavslut.
Börja i denna ordningen. (Om ordning ej kan följas väljer man ett annat intressant område) 
1. Etablering
2. Grundläggning
3. Stomme
4. Fönster
5. Ställning
6. Tak
7. Papp
8. Plåt
9. Fasad
10. Uppvärmning
11. Stål/Gips
12.  Kök
13. Lägenhetskomplettering
14. Besiktning

Fyll i blankett (”Erfarenhetsåterföring_AB_Projektnamn” enligt beskrivning (15p)
Förmedla blankett vidare till H2 System ( 5p )

 

Länk till mall hittar ni här  ”Erfarenhetsåterföring_AB_Projektnamn”

Erfarenhetsåterföringen enligt mappstruktur:
Intern projektmapp > KMA > Kvalitet > Erfarenhetsåterföring

 

Och till sist..

Har vi utfört arbetet tidigare inom organisationen? Kika runt internt hos oss och fråga om tips och tricks så att vi delar med oss utav erfarenheter. Håll utkik efter nya erfarenhetsåterföringar bland projekten i nyhetsbreven.

 

Var tydlig med kommunikation och involvera samtliga UE som medverkar i arbetsgången så alla rättar sig i ledet. Det är du som har satt dig in i arbetsgången och har den överblick som krävs för projektet, våga stå på dig och ta hjälp utav kollegor kring tankegångar.

 

Var noga med avgörande detaljer att samtliga mått/höjder finns angivet på ritningar för att snickaren ska kunna utföra arbetet korrekt. Sätt in dig i arbetsgången för att identifiera detaljerna och förse dig med förutsättningar som du hade behövt för att utföra arbetet. Våra konstruktörer är duktiga, men dom ritar inte in allt pga ekonomiska skäl. Ifrågasätt otydliga ritningar, uppfyller vi AMA? krav på infästning etc.

 

Se till att paketera arbetsberedningen väl i PDF så inte snickarna står och kliar sig i huvudet när han letar efter måttkedjor etc att förhålla sig till. Vid uppskapande av PDF bör man rensa ut vissa ritningar som arbetet ej avser. (exempelvis behöver inte takritningar finnas med till en arbetsberedning för grunden för dem flesta fall.)

 

Var noga med granska UE arbetsberedningar, var nyfikna kring deras riskanalys och arbetsgång i deras egna arbete för att säkerställa att samordningen på arbetsplatsen flyter på ett säkert och effektivt sätt. Kommunicera internt.

 

Translate »