testar123https://www.h2entreprenad.se

02. APD

Varför vi lägger tid på APD;

Arbetsplatsdistribution är en av de viktigaste nycklarna till en smidig framdrift i produktionen, skillnaden mellan en stökig arbetsplats med mycket frågor och en välsmord arbetsyta för produktion.

Det är via APD’n vi förmedlar till alla på arbetsplatsen hur vi planerar varje dags arbete på ett säkert och bra sätt; vart arbeten sker, vart material placeras och hur arbetsflödet regleras. Det är ett sätt att visualisera tidplan för projektet på tydligt och detaljerat sätt.

 

Man delar upp den i byggström, byggbelysning och daglig drift för att enklare skapa tydlig information. Ström och belysning utelämnas efter att  detta är på plats. Det som alltid måste vara med på APD är följande:

 

– In och utväg, inloggning ID06, kontor/bodar, plats för rökning, parkering.

– Utrymningsvägar, uppsamlingsplats, första hjälpen, brandsläckare.

– Material för respektive UE vid behov, förutsättningar för leveranser.

Ytan ( Ansvar Platsledning )

– Försök alltid att komma åt så mycket plats som är möjligt. Alla byggen
(nästan) ser ut att ha gott om plats före mark- & grundarbetet påbörjats.

– Leta efter naturliga placeringar för staket och grindar. Sporadiskt utplacerade grindar & snedställda staketsektioner ger intrycket av ett stökigt bygge

– Be alltid markE gå över & justera yta som man kommer gå mycket på. Det är
en liten kostnad i början som ger ett behagligare bygge under större delen av
byggtiden. Att gå och snubbla över bergkross är varken kul på sommarn eller
vintern

Avfall ( Ansvar Platsledning )

 

– Försök planera in placering för dessa så de som ska tömma lätt kommer åt dem, det kan hända att de inte töms alls annars.
– Bygg ramp/avsats vid höga containrar för att enklare kunna slänga skräp. Gör det enkelt för alla att kunna hålla rent.
– Skylta tydligt vilka fraktioner som ska till resp. container. Det är inte kul att städa ur en container.
– Prioritera ALLTID så stora containrar som möjligt, mindre antal tömningar på ett bygge kan reducera kostnaden med upp till 70%.

Leveranser ( Ansvar Platsledning )

– Skylta tydligt vägen till bygget, det kommer spara dig mycket telefontid. Finns några naturliga landmärken de kan ta sikte mot?
– Anordna en tydlig leverans-plats med tak & belysning som du alltid kan guida chaufförer till om du inte är på plats vid leverans.

 

Byggbelysning ( Ansvar Platsledning )

Markera ut på planritning vart belysning och eluttag kommer krävas. LED-bojar som används i lägenheter,lokaler och stängda rum, har två stycken 1-fas eluttag, som används som strömkälla istället för att ha kablar liggandes på marken till närmsta elväska/trapphuset. Nödbelysning med batteri hängs upp vid nödutgångar/trapphus.

Kolla i modellen så att ingen byggbelysning hamnar bakom installationer eller i väggar. Mät ut detta noga för att slippa flytta på någon belysning i efterhand när el/vs/vent drar rör och kanaler.

Slang med kabel dras i HDF-skarvarna. Vid vidarematning borras två hål och två slangändar petas ner ~20cm under HDF. Max antal bojar på ett uttag är 55st om de endast används som belysning. Tänk på att eluttagen kommer att nyttjas, koppla därför inte för många bojar på samma lina om många uttag kommer att användas samtidigt under produktionen.

Klipp av kabeln från bojen och lämna en bit för att koppla ihop. Koppla bojarna med kopplingsklämmor/Scotchlok-klämmor, kabeln behöver då inte skalas. Buntbanda upp lampan i slangen, så inte tyngden från lampan hänger i kopplingarna.

Samma princip vid LED-lister & LED-lysrör, fast fabrikskabeln blir då utanpåliggandes mellan belysningen. Klipp av första ingångskabeln och koppla med kopplingsklämmor, fäst listen/kabeln mot taket. Använd linjelaser för att få raka linjer, och för att undvika rörstråk/installationer. Det ska vara monterat tills målare eller undertak kommer.

Vid elväska/trapphus där slang kommer ut, koppla på antal 1-fas kablar som krävs för antal bojar i dosa. Använd de 5m kablar som blir avklippta från bojarna och fäst allt i vägg/tak så det inte rivs ner.

 

MATERIALLISTA BYGGSTRÖM

Ta in offert på samtligt material innan det inhandlas för att säkerställa att det är rätt pris på materialet.

Flexrör med kabel
LED-nödbelysningsboj
Vanlig LED-boj
LED-Armaturer
Kopplingsdosor
Kopplingsklämmor

 

LED-slingor – Prevex, kontakta säljare för pris och beställning.
Artikelnummer: 961689

Infästning görs enkelt med Hilti BX3 spikpistol med klammer-tillbehör. Skanska Rental hyr ut maskinen till bra pris, och säljer tillbehören som behövs.
Artikelnummer BX3 spik: 2156216
Artikelnummer klammer för fabrikskabel: 286799
Artikelnummer klammer för LED-slinga: 286805

 

FEM SNABBA BYGGBELYSNING

– Beakta ditt närområde, rikta inga lampor mot fönster på närliggande fastigheter.

– Montera hellre en lampa för mycket än en lampa för lite, det kan hindra en vrickad fotled eller att man missar en pall med material som snickaren inte hittar.

– Samma tänk som med el inomhus, dra inga kablar till belysning i dörröppningar eller hål för framtida installationer.

– Utnyttja höga punkter för placering av strålkastare. Container-tak, etablering, balkonger etc.

 

  • Byggström ( Ansvar Platsledning )

– Se till att inkoppling av huvudcentralen sker i god tid.

 

– Planera placering av elskåp så el alltid finns i närheten under grundläggningen.

 

– Långa skarvsladdar vid grundarbeten  blir fort ett irritationsmoment.

 

– Tänk till vid utplacering av elskåp så flytten från grundläggning till el-i-huset  går smidigt.

 

– Lägg ner rör i marken framför grindar & infarter så det alltid är enkelt att dra en extra kabel eller ta bort en kabel under byggtiden.

 

– Montera en strålkastare vid varje elskåp. Då ser man enkelt vilket skåp som strular om jordfelsbrytaren löser ut.

 

–  Planera indragningen av bygg-el i huset väl så kablar inte går via dörröppningar & andra hål som senare ska nyttjas  permanent. En tidig & genomtänkt planering förhindrar att behöva dra om kablar under byggtiden. En strategi kan vara att lägga tom-rör under plattan vid grundarbeten som man sen kan dra in kablar till respektive trapphus via etc.

 

– Se till att kablar hänger snyggt & prydligt. Det ger ett bättre intryck av bygget som både beställare, besiktningsmän & UE uppskattar mer än man kan tro.

 

 

Byggvatten ( Ansvar Platsledning )

– Bygg ett rejält & isolerat skåp där kommunens vattenmätare ska placeras.

 

– Säkra att elen till värmeslingan aldrig av misstag stängs av i detta och att inga kopplingar står & läcker.

 

– Samma tänk som för elen. Planera in flera vattenutkastare för kakling, avspolning efter gjutning, stommes foggjutning, blandning av estrisch och putsbruk etc.

 

– Vattnet går precis som bygg-strömmen att lägga under huset vid grundläggning för att sen ha utkastare i varje trapphus, UC, förråd etc.

 

– Tänk på att isolera och linda värmeslinga runt vattenledningen även om det just då kanske är sommar. Vintern kommer tillslut.

 

– Om man inte själv behärskar att koppla vattenledningar så ta in en rörmokaresom kopplar detta. Läckande kopplingar orkar ingen med att åtgärda närbygget går på högvarv.

 

  • Byggmaterial ( Ansvar Platsledning )

 

 

– Se till att material-upplag är väl upplyst för att enklare hålla ordning

 

 

– Planera in vart de olika yrkesgrupperna får lov att placera material., kakelsättarna behöver oftast utrymmet utanför entrédörren mer än mark-entreprenören till exempel.

 

 

– Kom ihåg att markera ut på APD & visa resp. UE på denna vart deras material får förvaras.

 

– Det är lättare att få dem att rätta sig efter att man gått igenom det en gång. Placera materialet taktiskt för optimal täckning med presenningar.

 

– Låt aldrig emballage ligga kvar & på så sätt ”sno” utrymme. Utrymme går inte att få för mycket av.

  • Bedömande kriterier kvalitetssäkring

Första bedömningen görs utifrån hur långt fram produktionen ligger i att kunna visualisera sina ytor i en APD ute i produktionen kopplad till tidplanen.

 

APD är framtagen 4 veckor framåt eller mer (5p)

APD är framtagen 2-3 veckor framåt (3p)

APD är framtagen 1 vecka framåt (1p)

APD finns för innestående vecka (0p)

 

Andra bedömningen görs utifrån om UE engagerar sig i att följa den innestående APD-planen.

 

Efterlevs väldigt bra där alla respekterar varandras arbetsytor och materialupplag enligt kommunicerad plan. Arbetsplatsen är engagerad och motiverad till att främja och bibehålla en god struktur. (5p)

Efterlevs delvis enligt kommunicerad plan men det finns någon/några UE som engagerar sig mindre i att respektera arbetsplatsens ytor. Vanligtvis anmärkningar i skyddsrondsprotokoll. (3p)

Efterlevs ej enligt kommunicerad plan och problem med struktur uppstår löpande i produktionen med flertalet anmärkningar kring säkerhet och kvalitet. Både ekonomi o tidplan drabbas. (0p)

Translate »