testar123https://www.h2entreprenad.se

11. AMP

Arbetsmiljöplanen ska upprättas utav BAS-P som ska identifiera de risker som går att förutse innan byggarbetsplatsen etableras.

 

Arbetsmiljöplanen överlämnas till BAS-U som ansvar att denna följs till hur arbetena verkligen utförs. Under kvalitetssäkringen har bedömningen utgått från att detta dokument är en självklarhet på alla H2 Projekt där bedömning har baserats på när AMP senast är uppdaterad.

 

 


Bedömande kriterier kvalitetssäkring:

AMP revisionshistorik uppdaterad och kontrollerad mot aktiva UE och arbeten.

Mindre än 2 veckor mellan revision/kontroll (5p)

2-4 veckor mellan revision/kontroll (3p)

4 veckor eller längre tid mellan revision/kontroll  (0p)

 

Exempel på en god revisionshistorik  som anpassas löpande:

Translate »