testar123https://www.h2entreprenad.se

AMP

Arbetsmiljöplan

Arbetsmiljöplanen ska upprättas utav BAS-P som ska identifiera de risker som går att förutse innan byggarbetsplatsen etableras. Arbetsmiljöplanen överlämnas till BAS-U som ansvar att denna följs och är tillgänglig till hur arbetena utförs och att man har gjort en samordnad riskanalys för respektive moment.

Translate »