testar123https://www.h2entreprenad.se

Dropbox-policy

 

Allmän Dropbox-policy

Vi tror på digitaliseringen för effektiva projekt där struktur och lättillgänglighet ska vara fokusområdet. För att förmedla information till våra anlitade projektörer och underentreprenörer har vi tagit fram en allmän Dropbox-policy som alla deltagare ska förhålla sig i vid arbete i ”Projektpärmen”.  Syftet är att uppnå en god struktur och enkelhet kring dokumentationsflöden under projektets gång. 

 

Allmänna Dropbox-policy

 

Att tänka på vid inbjudningar

Ställ alltid in behörighet ”Can View” hos inbjuden person ifall dom inte har behovet att ladda upp filer hos oss. Projektörer och lagbaser bör ha behörigheten ”Can edit” för uppladdning utav ritningar och KMA-dokumentation.

 

Intern Dropbox-policy

För att kunna arbeta enhetligt och i god struktur har vi en tagit fram en mappstruktur som ska vara till hjälp för att lokalisera sig i vår interna ”Team Folder mapp”.

 

 

Intern Dropbox-policy (Mappstruktur)

 

Translate »