testar123https://www.h2entreprenad.se

Alkohol- och drogpolicy

Då majoriteten av personalstyrkan på H2 Entreprenad arbetar ute på byggarbetsplatser så är det av allra största vikt att ha en säker arbetsplats. En alkohol- och drogpolicy är till för att förhindra skadligt bruk bland våra medarbetare. Dess syfte är att undvika ohälsa, tillbud, olyckor, onödiga kostnader och för att värna om en god arbetsmiljö.

 

Vi uppnår detta genom att ha en öppen attityd gentemot varandra och med individuellt ansvarstagande vad gäller alkohol- och droger. Chefer och arbetsledare har en otroligt viktig roll när det gäller att göra policyn känd för samtliga medarbetare

 

 

Alkohol- och drogpolicy Svenska

Alkohol- och drogpolicy Engelska

 

Translate »