testar123https://www.h2entreprenad.se

Alkohol- och drogpolicy

En alkohol-och drogpolicy är till för att förhindra skadligt bruk bland våra medarbetare. Dess syfte är att undvika ohälsa, tillbud, olyckor och för att värna om en god arbetsmiljö.

 

Vi uppnår detta genom att ha en öppen attityd gentemot varandra och med individuellt ansvarstagande vad gäller alkohol-och droger.

 

Detta är en arbetsmiljöfråga som integreras i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Om det trots ett förebyggande arbete skulle visa sig att en anställd fått problem med alkohol eller droger ska hen ges möjlighet till rehabilitering och återgång till arbetet. Ju tidigare man erbjuder hjälp desto bättre.

 

 

Alkohol- och drogpolicy Svenska

Alkohol- och drogpolicy Engelska

 

Translate »