testar123https://www.h2entreprenad.se

04. Projektets KMA

Upprätta projektets kvalitetsdokumentation. ( Ansvarig PL )

Nu skall du kopiera över till projektets KMA-pärm på Team Folder i strukturen du skapade upp i Steg 2. Littra upp ( att fylla i projektets uppgifter på malldokument  ) enligt listan nedan. Filerna hittar du via länken här. Underlag som projektadresser och byggherrens organisationsuppgifter har du sedan tidigare i projektets avtalsdokument från Steg 3.

 

– 01. Arbetsplatsanmälan  till skatteverket.

Fyll i och skicka in till skatteverket enligt instruktion på formuläret.

Bocka av som utfört i Boon.

 

– 02. Arbetsberedning mall

Littra den röda platshållartexten med projektets uppgifter.

Bocka av som utfört i Boon. Läs mer om arbetsberedningar här.

 

– 03. Egenkontroller

Littra den röda platshållartexten med projektets uppgifter.

Bocka av som utfört i Boon. Läs mer om egenkontroller här.

 

– 04. Förhandsanmälan arbetsmiljöverket

Bra instruktioner för att fylla i den hittar du här.
Fyll i och bocka av som utfört i Boon.

 

– 05. Arbetsmiljöplan

Arbetsmiljöplanen är ett levande dokument där vi planerar och dokumenterar hur vi kommer att utföra ett arbete på bra och säkert sätt. Littra den röda platshållartexten med projektets uppgifter. Den revideras sedan i samband med varje arbetsberedning. Bocka av som utfört i Boon.

 

– 06. Miljöplan

Littra den röda platshållartexten med projektets uppgifter . Bocka av som utfört i Boon. ( REVIDERA? granskade ett par projekts miljöplaner och jag ser inte nyttan )

 

– 07. Avtalsmall med AF-del

H2_order  via denna länk. Byt bild på projektet,  littra projektnamn och adress. Övrig röd text såsom omfattning och förtydliganden m.m. kan du spara som hjälp inför när du ska skriva avtal. Spara ner direkt under ”Team folder / 10.UE.”

 

Vår produkt är kvalitet att vara stolt över!

H2’s kvalitetspolicy innebär att alltid sträva efter högsta kvalitet, effektivitet och slutresultat.

 

Som hjälpmedel för att våra rutiner efterföljs har vi 10st kontrollpunkter som administreras i ett system som heter SmartDoc. Kontrollen sker månadsvis av platsledning eller projektledare. Resultatet som kan bli maximalt 155 poäng och alla projekt presenteras för samtliga på H2 både projektvis och sammanställt för hela organisationens medelpoäng som skall ligga på grön nivå ( 120 poäng )

 

Translate »