testar123https://www.h2entreprenad.se

Besiktningar

Besiktningsprocessen

Besiktningsskedet är en intensiv tid av produktionen där vi skall komma överens om vad som är korrekt utförande från oss och våra underentreprenörer mot vår beställare med en oberoende part i form av besiktningsman, oftast inte helt utan tandagnissel. Se till att du i god tid före besiktningen dedikerar kalendern till besiktningen, går igenom handlingar och förutsättningarna och skapar dig en trygghet inför den kommande ”granskningen”.

Besiktningsprotokoll

Vare sig vi vill eller ej så jobbar besiktningsmän efter sitt egna sätt, med sina egna protokoll och förhållningstider. Detta är oftast bara att rätta sig till och göra det bästa av situationen då dom sällan går att förändra. Däremot kan vi jobba så smart som det går utifrån förutsättningarna, se till att direkt vid mottagande av protokoll stämpla ansvarig för utförandet och delge berörda med ett tydligt datum där åtgärder skall vara utförda och protokollet returnerat signerat.

Ta hjälp av bluebeam för att snabbt beta av protokollet med hjälp av stämplarna som du hittar via länken här.  ( Dubbelklicka på filen så läggs dom i ”toolchest” )

Platschef är ansvarig tills alla besiktningsanmärkningar (ej bevakningspunkter) enligt slutbesiktningsprotokollet är åtgärdade. Platschef kallar till ett möte mellan projektledare, platschef och garantisamordnare där ansvaret överlämnas till Eftermarknad. Denna överlämning skall protokollföras. Eftermarknad ansvarar därefter för garantianmälningar samt garantipunkter.

Besiktning av lokal ska utföras av ordinarie besiktningsman. Detta kan innebära att man får kalla ut besiktningsman vid enskilda tillfällen för att enbart besikta en lokal. Man bör dock sträva efter att göra detta i samband med någon ordinarie besiktning typ slutbesiktning, besiktning med kund, 6-veckorsbesiktning.

Referenslägenhet

Om möjligt skall referenslägenhet produceras i förtid. Denna används sedan som en jämkande standard för beställare och besiktningsman. Minst skall det vara färdigmålade väggar.

Internbesiktning

Fyra veckor innan städning inför förbesiktning skall vår egna besiktning ske, det är arbetsledare som utför varje lägenhet grundligt från start till slut alla principer, räkna med en lägenhet i timmen och utgå förslagsvis från protokollet via länken här och justera för ditt projekt.

1.  Intern besiktningsman utses

2.  Kunnig på besiktningar

3.  ’Besiktningstejp’ och tidigt protokoll gör att eventuella åtgärder kommer igång     snabbt

4.   Genomför besiktningen för entreprenörerna, ej för beställaren

5.  Möjlighet att återföra fel till produktionsprocessen

6.  Extra golvstädning skall utföras innan slutbesiktning.

I samband med att hyresgästen flyttar in i lokalen görs en inflyttningsbesiktning för att kontrollera status på nytillkomna repor eller ej åtgärdade besiktningsanmärkningar. Denna inflyttningsbesiktning utförs med lämplig person från H2 (typ PC/AL)

Translate »