testar123https://www.h2entreprenad.se

Överlämning till Eftermarknad

Agenda vid första besöket för Eftermarknad

– Rundtur lägenheter, gemensamma ytor, lokaler, UC, EL, fläktrum, teknikrum
– Genomgång av projektmapp (allt uppdaterat & uppladdat?)
– Gränsdragning mellan olika UE?
– Genomgång SB protokoll (ev efterbesiktning?)
– Driftöverlämning beställare / förvaltare
– DoU material
– Arbetssätt framåt
– Övrigt

 

Exempel på frågeställningar

– Finns det några särskilda överenskommelser/ avskrivningar från UE som ej står i kontrakt?
– Gränsdragningslista mellan UE, har vi eventuellt flera olika UE på ett moment.
– Om det funnits H2 snickare, vilka moment har dom utfört?
– Vilket material levererar H2? (Är det H2 eller Rör som har köpt blandare ex?)
– Om inflyttning har skett löpande, när är garantistart satt till? Datum?
– Några nämnvärda avvikelser/undantag som vi behöver känna till? Godkända avvikelser/lösningar mellan beställare som eftermarknad behöver känna till?
– Har för oss nya metoder beprövats i olika moment? Redan nu uppmärksammade risker?
– Finns det områden/punkter som kvarstår efter inflytt? ( Ev Finplanering som kvarstår pga vinter?

 

Translate »