testar123https://www.h2entreprenad.se

1. Produktionsavslut

Intern ansvarsfördelning (Ansvar PC)

Under resans gång har ni märkt att en tydlig ansvarsfördelning kommer underlätta er produktions framdrift och uppföljning. Nu när vi befinner oss i produktionsavslut är det viktigt att återigen se över ansvaret på plats. Det är PC ansvar att produktionen fortlöper så ett extra avstämningsmöte kan  vara till stor nytta då man vill ha en snabbare återkoppling på kvarstående arbeten.

En god kommunikation i detta skede internt och med UE kommer innebära att man kan påbörja arbeten mer frekvent och mer effektivt.

 

Tidplan produktionsavslut ( Ansvar PL )

Precis som övrig tidplan i produktionen handlar det om att få ett bra flöde med lagom lång tid till åtgärder och uppföljning, lägg de olika trapphusen ovanpå varandra och samkör åtgärder, städ och avsyning i en effektiv takt ( Oftast är det städ som får forcera för att hinna med ). Lägg ungefär 16lgh/dag för besiktning och 12lgh/vecka för åtgärder. Besiktningsmän har generellt uppbokat årsvis så därför skall en tidplan för besiktning låsas och godkännas så snart det bara går men helst minst 12 månader i förväg.

Minst 3 månader innan besiktning skall startmöte ske med besiktningsman och beställare där styrande avtal/handlingar och tidplan avhandlas. Inför detta skall även intern ansvarsfördelning ske. Presentera planen för samtliga UE och gå igenom med en påminnelse fyra veckor innan på byggmötet och bifoga tiderna till protokollet så att alla säkert har fått bästa möjliga chans till att närvara.

 

 

Translate »