testar123https://www.h2entreprenad.se

Materialinventering

Inventering byggarbetsplats

Se över kvarstående material och se till att UE ansvarar att hämta sitt egna material.
Vi utgår från LEAN 5S med att påbörja det första ”S”et som står för SORTERING, återvinn/kassera material som ej kan återanvändas på andra H2 byggarbetsplatser.

Se över er etablering och gör en lista vad som behöver repareras eller fräschas till.

Kommunicera ut via H2 mail och efterfråga behovet.

Använd vår interna mail som når ut till samtliga H2 anställda direkt.
h2intern@h2entreprenad.se

Skicka vidare material till andra projekt som har behovet. ( Ansvar PC )

Grundregel, skicka inte vidare något som du själv inte skulle uppskatta att ta emot. 

Vad har vi för material som vi kan skicka till andra projekt?
Alla el-artiklar skall servas utav behörig elektriker innan leverans till ny arbetsplats.
Inget skadat material eller maskiner får skickas vidare.
Struktur och ordning vid paketering.
Blanda ej material på samma pallplats.

Använd rutin ”H2_Boka_Frakt_DHL” för mer info. 

 

 

Translate »